Kesedaran Pegawai dan Anggota Polis Diraja Malaysia Tentang Integriti dalam Penyampaian Perkhidmatan

  • Malike Brahim Pusat Pengajian Kerajaan Universiti Utara Malaysia (UUM) https://orcid.org/0000-0001-7412-9569
  • Mohd Mahiri Hussin Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh, 30000 Ipoh, Perak
  • Marwan Ismail Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
  • Musliza Mohamad Jabatan Perdagangan, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah
Keywords: integriti, kesedaran, perkhidmatan kepolisan, Polis Diraja Malaysia

Abstract

Artikel ini bertujuan membincangkan pemahaman tentang integriti melibatkan pegawai dan anggota dalam pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Banyak kejadian yang melibatkan pegawai dan anggota PDRM telah menjejaskan persepsi orang ramai mengenai pasukan keselamatan ini. Objektif kajian ini dijalankan untuk mengetahui pemahaman pegawai dan anggota PDRM tentang usaha memperkukuh integriti; mengkaji semula langkah PDRM untuk memperkasa sumber manusia dan arah kerja berpasukan untuk pembentukan etika dan integriti yang lebih tinggi; menilai kesedaran pegawai dan anggota PDRM mengenai langkah-langkah ke arah memperkukuh integriti dalam organisasi PDRM. Soal selidik yang diolah menggunakan Google Form yang diedarkan melalui WhatsApp untuk mendapatkan input daripada responden. Sampel dipilih menggunakan persampelan rawak berstrata melibatkan pegawai dan anggota PDRM dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh dan Ibu Pejabat Kontinjen Perak. Dapatan kajian menunjukkan tahap kesedaran dan pemahaman responden terhadap faktor integriti adalah kuat. Analisis menunjukkan bahawa pegawai dan anggota PDRM menyedari peri pentingnya memupuk integriti dalam penyampaian perkhidmatan polis kepada orang ramai, terutama setelah tiga panduan utama iaitu Kod Etika PDRM, Pelan Integriti PDRM 2016-2020, dan Manual Pematuhan Standard diperkenalkan. Hasilnya, pasukan PDRM harus terus komited untuk meningkatkan integriti untuk mencapai prestasi cemerlang organisasi sebagai agensi keselamatan utama di Malaysia.

Statistics
Abstract views: 30 , PDF downloads: 27

Downloads

Download data is not yet available.

References

Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues. Economic & Social Affairs, United Nations. (August). Retrieved from https://www.insightsonindia.com/....integrity-transparency-un.pdf. (01 Mei 2020).

Berita Harian. (22 Mac, 2008). ‘Tegas, Adil, Berhemah’ slogan PDRM.

Bogdan, R., & Biklen, S.K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Allyn and Bacon.

Charter, S.L., (1996). Integrity. New York: Basic Books.

Che Ghazali, C.A. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kakitangan terhadap perubahan organisasi: Satu kajian ke atas Polis Diraja Malaysia. Disertasi Doktor Pentadbiran Perniagaan, Universiti Utara Malaysia (Tidak diterbitkan).

Creswell, J.W., & Clark, V.L.P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. New York: SAGE.

Diamond, C. (2001). Integrity (pp. 863-866). Dlm. L.C. Becker & C.B. Becker (Eds.). Encyclopedia of Ethic, 2(3). New York: Routledge.

Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2007). How to design and evaluate research in education. (6th Ed.). New York: McGraw-Hill.

Hanafi, H. (2014). Integriti menurut hadith Nabi: Kajian terhadap kefahaman kakitangan pentadbiran UiTM Shah Alam. Tesis Sarjana, Universiti Malaya (Tidak diterbitkan).

Heywood, P., Marquette, H., Peiffer, C., & Zuniga, N. (2017). Integrity and integrity management in public life. European Union. Retrieved from http://anticorrp.eu/publications/....integrity-management-in-public-life. (01 Mei 2020).

Huberts, L.W.J.C. (2014). The integrity of governance. What it is, what we know, what is done, and where to go. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.

Institut Integriti Malaysia. (2016). Laporan Tahunan. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia.

Jamiah, M., et. al. (2007). Pemantapan nilai integriti individu sebagai teras pembangunan staf berkualiti. Jurnal Akademik. (02 Januari 2016).

Khalid, A.B. (13 Ogos 2016). Memperkasakan PDRM. Harian Metro.

Lee, K.H., & Nur Hairani, A.R. (2019). Persepsi masyarakat terhadap kualiti perkhidmatan Polis Diraja Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan, 1(3), 23-29.

Lee-Jones, K. (2018). Best practices in addressing police-related corruption. Anti-Corruption Resource Centre, Transparency International. Retrieved from https://www.u4.no/..../best-practices-in-addressing-police-related-corruption.pdf. (01 Mei 2020).

Loganathan, S. (2012). Hubungan antara gaya kepimpinan dengan komitmen organisasi di Ibu Pejabat Polis Daerah Kluang, Johor. Projek Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia (Tidak diterbitkan).

Luqman Arif, A.K. (7 Mei 2019). IPCMC untuk kukuhkan institusi polis. Berita Harian.

Madzainin, R., Mohd Nasir, M., & Mastura, M. (2017). Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Anggota Polis Di Jabatan Siasatan Jenayah IPD Iskandar Puteri. Seminar Kelastarian Perkhidmatan Awam 2017.

Mazilan, M., Izal Arif, Z., & Suzanna, C.M. (Eds.). (2005). Etika dan integriti di Malaysia: Isu dan cabaran. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia.

McFall, L. (1987). Integrity. Ethics, 98(1), 5-20.

Megat Ayop, M.A., & Abd. Halim, A. (2016a). Kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam organisasi di Malaysia: Suatu tinjauan umum. Malaysian Journal of Society and Space, 12(9), 138-149.

Megat Ayop, M.A., & Abd. Halim, A. (2016b). Konsep integriti dalam organisasi Polis Diraja Malaysia (PDRM): Satu tinjauan awal. Malaysian Journal of Society and Space, 12(8), 135-147.

Menzel, D.C. (2005). Research on ethics and integrity in governance: A review and assessment. Public Integrity, 7(2), 147-168.

Mohd Koharuddin, M.B., Rosman, M.Y., Mohd Azhar, A.H., Muhammad Fauzi, O., & Nasir, M. (2012). Etika kerja dalam kalangan penjawat awam Malaysia: Perbincangan makro dan mikro ke atas pembuatan keputusan. Jurnal Teknologi, 58, 57-62.

Mohd. Mahiri, H. (2020). Integriti dan akauntabiliti awam: Analisis peranan pegawai dan anggota PDRM). Projek Sarjana Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat, Universiti Sultan Azlan Shah, Perak (Tidak diterbitkan).

Mohd. Majid, K. (1998). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Ngaizuddin, A.M. (2014). Kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan kaunter pejabat pertanyaan Balai Polis Pengkalan Hulu, Perak. Tesis Sarjana Pengurusan, Universiti Utara Malaysia (Tidak diterbitkan).

Montefiore, A. (1999). Integrity: A philosopher’s introduction. Dlm. Alan Montefiore & David Vines (Eds.). Integrity in the public and private domains. London: Routledge.

Muhammad Aidil, R.A. (2011). Amalan kerja beretika dalam Polis Diraja Malaysia: Satu kajian di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulaijaya, Johor. Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia (Tidak diterbitkan).

Muzaffar, S.M. (29 Jun 2016). Budaya integriti penjawat awam. Utusan Malaysia.

Ng, C.T. (1999). Persepsi motivasi kerja pegawai polis di negeri Melaka: Perbandingan antara Inspektor dengan anggota pangkat rendah. Projek Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia), Universiti Putra Malaysia (Tidak diterbitkan).

Nursyazlin, Y.M.Z., & Noraini, A.R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja dalam kalangan anggota polis: Satu kajian di kem batalion 9 PGA Kuala Terengganu. Malaysian Journal of Social Science, 2, 103-116.

Parliament of Victoria. (2018). Inquiry into the external oversight of police corruption and misconduct in Victoria. Australia: Independent Broad‑based Anti‑corruption Commission Committee, Parliament of Victoria.

Pyo, C. (2008). Background Report: Examining Existing Police Oversight Mechanisms in Asia. Presented at the workshop improving the Role of the Police in Asia and Europe, 3-4 December 2008. Asia-Europe Foundation and University of Delhi. Retrieved from https://www.asef.org/....oversight_Mechanisms_in_Asia.pdf. (01 Mei 2020).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2011). Handbook on police accountability, oversight and integrity. Criminal Justice Handbook Series. New York: United Nations.

Walker, S. (2007). Police accountability: Current issues and research needs. Paper presented at the National Institute of Justice (NIJ) Policing Research Workshop: Planning for the Future, Washington, DC, 28-29 November 2006.
Published
2021-09-10
How to Cite
Brahim, M., Hussin, M. M., Ismail, M. and Mohamad, M. (2021) “Kesedaran Pegawai dan Anggota Polis Diraja Malaysia Tentang Integriti dalam Penyampaian Perkhidmatan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), pp. 166 - 184. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1024.
Section
Articles