Impak Pemajmukan dalam Hubungan Malaysia-Singapura Pasca Pembentukan Malaysia

  • Ayu Nor Azilah Mohamad Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor (KUIS)
  • Mohamed Ali Haniffa Universiti Utara Malaysia (UUM)
  • Wahyu Nor Asikin Mohamad Kolej Universiti Bestari (UC Bestari)
Keywords: impak, plurality, Malaysia, Singapore

Abstract

Artikel ini membincangkan tentang impak pemajmukan dalam hubungan Malaysia dan Singapura pasca pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian Malaysia ditandatangani di London pada 8 Julai 1963 antara kerajaan Britain, Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kesemua negara yang disatukan telah bersetuju nama Tanah Melayu ditukar kepada Malaysia. Pengisytiharan Malaysia dibuat pada 16 September 1963 secara serentak di seluruh negara. Kajian ini menggunakan sumber sekunder dan kaedah penyelidikan kepustakaan. Hasil kajian kepustakaan mendapati bahawa keberadaan Singapura dalam Malaysia dilihat banyak menimbulkan isu perkauman sehingga membawa kepada pemisahan Singapura dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Masalah berkaitan etnik perlu ditangani dengan bijaksana agar tidak menjadi ancaman kepada perhubungan kaum dalam masyarakat majmuk di Malaysia.

Statistics
Abstract views: 1014 , PDF downloads: 3918

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman Haji Ismail. (2007). Malaysia;Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Faridah Jaafar. (2007). Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957-2005. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Kassim Thukiman. (2002). Malaysia: Perspektif, Sejarah dan Politik. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin. (2014). Pengajian Malaysia Edisi Kelima. Selangor: Oxford Fajar.

Nik Anuar Nik Mahmud. (2001). Duri Dalam Daging:Singapura Dalam Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Nicholas J. White. (2010). Perniagaan British Di Malaysia Pascapenjajah, 1957-70: Neokolonialisme Atau Pengunduran?. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

Ramlah Adam. (2004). Gerakan Radikalisme Di Malaysia (1938-1965). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rozeman Abu Hassan. (2016). Dasar British Terhadap Hubungan Singapura-Malaysia 1959-1969. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ruslan Zainuddin, Mohd Mahadee Ismail, Zaini Othman. 2005. Kenegaraan Malaysia. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Said Zahari. (2001). Meniti Lautan Gelora: Sebuah Memoir Politik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia & Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Said Zahari. (2006). Dalam Ribuan Mimpi Gelisah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Wan Norhasniah Wan Husin. (2015). Peradaban dan Perkauman Di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Published
2018-06-28
How to Cite
Azilah Mohamad, A. N., Haniffa, M. A. and Mohamad, W. N. A. (2018) “Impak Pemajmukan dalam Hubungan Malaysia-Singapura Pasca Pembentukan Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(3), pp. 53 - 63. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v3i3.109.
Section
Articles