Perubahan Tradisi Penempatan Masyarakat Melayu Brunei di Kawasan Pantai Barat Borneo Utara: Impak Terhadap Sosioekonomi (1881-1941)

  • Dg. Junaidah Binti Awang Jambol Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Baszley Bee Bin Basrah Bee Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Keywords: penempatan, Melayu Brunei, impak, sosioekonomi

Abstract

Makalah ini adalah berkaitan dengan perubahan tradisi penempatan masyarakat Melayu Brunei di kawasan pantai barat Borneo Utara (1881-1941) dan impaknya terhadap sosioekonomi masyarakat ini semasa zaman pentadbiran British North Borneo (Charted) Company (BNBC). Tujuan utama makalah ini ialah untuk menjelaskan perubahan serta pengekalan penempatan masyarakat ini selepas tamatnya pemerintahan Kesultanan Brunei. Pengambilalihan BNBC terhadap Borneo Utara menyebabkan wujudnya pemisahan pemerintahan di antara masyarakat Melayu Brunei di Borneo Utara dengan masyarakat Melayu di negara Brunei Darussalam dalam aspek sosial dan ekonomi. Perubahan dan pengekalan penempatan inilah yang akan cuba dibahaskan dalam penulisan ini adalah bagi memahami ajukan masyarakat Melayu Brunei wujud sebagai sebuah entiti masyarakat yang berbeza daripada masyarakat Melayu yang berada di negara Brunei Darussalam.

Statistics
Abstract views: 71 , PDF downloads: 45

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ampuan Mumin Bin Ampuan Tuah. (2010). 96 Tahun. Kampung Benoni Papar. Temubual 24 April 2010.

Awang Haji Abdul Latif bin Haji Ibrahim. (1989). Sejarah dan Tradisi di Brunei. Brunei Darussalam: Jabatan Pusat Sejarah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Bala, B. (2011). Satu Sejarah Migrasi Masyarakat Melayu Brunei Ke Sabah. Seminar Sejarah Borneo Ke-2. 19-12 Oktober 2011. Pusat Sejarah Brunei, Brunei Darussalam.

British North Borneo Annual Report. (1914).

British North Borneo Annual Report. (1921).

British North Borneo Annual Report. (1922).

British North Borneo Annual Report. (1924).

British North Borneo Annual Report. (1926).

British North Borneo Herald. (1883).

British North Borneo Herald. (1888).

Brown, D.E. (1970). Brunei: The Structure and History of A Bornean Malay Sultanate. Monograph of the Brunei Museum Journal.

Carroll, S. J. (1982). Berunai in the Boxer Codex. JMBRAS. Vol. LV. Part 2. 1-3.

Colony of North Borneo Official Gazette. (1926).

Datuk Haji Yusoff Bin Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Kassim. (2010). Presiden Persatuan Melayu Brunei Sabah ( PMBS). King Fisher Kota Kinabalu. Temubual 21 Februari 2010.

Fail Daerah Papar, Membakut dan Bongawan; Arkib Negeri Sabah.

Haji Zaini Bin Haji Ahmad. (1983). Pertumbuhan Nasionalisme di Brunei (1939-1962). Kuala Lumpur: ZR Publication.

Hazimah Awang Damit. (1998). Sejarah Kesihatan Di Sabah 1881-1941. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Universiti Malaya.

Keith, H.G. (1980). The Monograph of the Brunei Museum Journal the United States Consul and the Yankee Raja. Brunei Darussalam: The Brunei Museum.

Marilyn Johny, Mohamad Shauki Mohd Radzi, Mosli Tarsat. (2015). Penentangan Pemimpin Tempatan terhadap Pelaksanaan Dasar Tanah Btitish North Borneo Chatered Company (BNBC) di Borneo Utara 1881-1941. Jurnal Kinabalu. Vol. 21, 2015. Hlm. 85.

Mohd Jamil Al-Sufri. (1995). Ringkasan Sejarah Brunei. Jurnal Darussalam. Bil.2. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan: Brunei Darussalam.

Mohd. Jamil Al-Sufri. (2001). Tarsilah Sultan-Sultan Brunei Sejarah Awal dan Perkembangan Islam. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Mohd. Jamil Al-Sufri. (2002). Tarsilah Brunei II, Zaman Kegemilangan dan Kemasyuran. Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.

Mohd. Nor Bin Long. (1978). Perkembangan Pelajaran di Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nicholl, R. (1990). European Sources For The History of the Sultanate Of Brunei in the Sixteenth Century. Bandar Seri Begawan: Muzium Brunei.

Osman Bin Tahir. (1996/97). Suku Kaum Brunei Sabah; Tumpuan Khusus di Daerah Membakut, Daerah Papar, Bongawan (1860-an Sehingga 1990-an). Tesis Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera & Sains Sosial: Universiti Malaya.

Pengiran Abdul Rahman Bin Pengiran Haji Kassim. (2016). 55 Tahun. Kampung Benoni, Papar. Temubual 24 Disember 2016.

Pengiran Ahmad Fauzi Bin Pengiran Abdul Rahim. (2011). 74 Tahun. Kampung Takis, Papar. Temubual 5 April 2011.

Pengiran Yassin Bin Pengiran Alli (2011). 71 Tahun. Bongawan. Temubual 5 April 2011.

S. Sidhu, Jatswan. (1995). Sejarah SosioEkonomi Brunei 1906-1959. Selangor: Sasyaz Holdings Sdn.Bhd.

Sabihah Osman, Muhammad Hadi Abdullah & Sabullah Hakip. (2001). Sejarah Brunei Menjelang Kemerdekaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sabihah Osman. (1981). The Development of Native Education In Sabah 1881-1941 ‘Seminar Sejarah dan Masyarakat Sabah. Kota Kinabalu: Yayasan Sabah.

Saunders , G. (1994). A History of Brunei. United States of America: New York.

Singh, D.S.R. (1991). Brunei 1839-1983; The Problems of Political the Survival. Oxford University: Singapore.

Singh, D.S.R. (2003). The Making Of Sabah 1865-1941 the Dynamics of Indigenous Society. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Siti Aidah Hj. Lokin. (2007). Perubahan Sosioekonomi dan Pentadbiran Masyarakat Peribumi Sabah (1881-1963). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Spencer, St.John. (1974). Life in the forests of the far east, vol I, Singapore: Oxford Unversity Press.

St.John .S. (1974). Life in the forests of the far east, vol I, Singapore: Oxford Unversity Press.

Sweeney, P.L.A. (1968). Silsilah Raja-Raja Berunai. JMBRAS. Vol. XLI, Pt.2. hlm. 1-82.

Tajuddin Bin Haji Matussin. (2011). 66 Tahun. Kampung Kelanahan, Papar. Temubual 5 April 2011.

Tarling, N. (1971). Britain, The Brookes & Brunei. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Tregonning, K.G. (2007). Under Chartered Company Rule: North Borneo (1881-1946). Kuala Lumpur: University Of Malaya.

Whelan, F. G. (1968). A History of Sabah. Singapore: Heinemann Educational Books.

Wong, D.T.K. (2012). The Papar Land Protest 1910-1911. Journal of Southeast Asian Studies. Vol. 43. Issues 03. hlm. 422-440.

Zaini Bin Haji Ahmad. (1983). Pertumbuhan Nasionalisme di Brunei (1939-1962). Kuala Lumpur: ZR Publication.
Published
2021-11-10
How to Cite
Awang Jambol, D. J. and Basrah Bee, B. B. (2021) “Perubahan Tradisi Penempatan Masyarakat Melayu Brunei di Kawasan Pantai Barat Borneo Utara: Impak Terhadap Sosioekonomi (1881-1941)”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(11), pp. 38 - 50. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i11.1143.
Section
Articles