Pengetahuan, Sikap dan Amalan Tentang Covid-19 dalam kalangan Pelajar Sekolah Berasrama Penuh di Malaysia

  • Farah Najihah Omar Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
  • Shahlan Surat Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
Keywords: pengetahuan, sikap, amalan, Covid-19, pelajar sekolah berasrama

Abstract

Coronavirus 2019 atau lebih dikenali dengan Covid-19 merupakan satu pandemik yang telah mengakibatkan angka kematian yang cukup tinggi di seluruh pelosok dunia. Berikutan peningkatan kes yang mendadak di Malaysia khususnya, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula pada 18 Mac 2019 sehingga kini. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, sikap dan amalan tentang Covid-19 di kalangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh. Selain itu, objektif kajian ini juga bagi mengenal pasti hubungan antara pengetahuan, sikap dan amalan tentang Covid-19 di kalangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh. Kajian yang dijalankan menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas ke atas 365 orang pelajar di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, Selangor dimana pelajar perempuan terdiri daripada 54.2% dan pelajar lelaki sebanyak 45.8%. Data diperoleh melalui soal selidik yang diedarkan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan tentang Covid-19 dalam kalangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh adalah berada pada tahap yang sederhana [min = 4.63, sp = 0.926] manakala skor tahap sikap pada tahap yang tinggi [min = 4.17, sp = 0.462] diikuti dengan tahap amalan juga pada tahap tinggi [min = 4.31, sp = 0.508]. Hasil analisis korelasi pula menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap [r =.033, p > .554], manakala hubungan pengetahuan dengan amalan menunjukkan hubungan yang signifikan [r = 0.196, p < 0.05]. Dapatan kajian juga menunjukkan adanya hubungan sikap dan amalan secara signifikan [r = 0.389, p < 0.05] tentang Covid-19 dalam kalangan pelajar Sekolah Berasrama Penuh. Berdasarkan dapatan kajian, dapat disimpulkan bahawa amalan yang rendah dipengaruhi oleh sikap pelajar tersebut mengenai penjagaan kesihatan untuk menghindarkan jangkitan Covid-19. Hal ini kerana sikap ada hubungan yang positif terhadap amalan. Oleh itu untuk meningkatkan amalan pelajar ke tahap yang tinggi perlu mengubah sikap dan pengetahuan pelajar terlebih dahulu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asuka, H., Xinhua, M., Yi, Z., Norihito, K., Zheng, W., Mikiko, U., Tatsuya, T., & Yu, S. T. (2020). Knowledge, attitudes, and practices toward covid-19 among university students in Japan and associated factors: an online cross-sectional survey. PLoS ONE, 15(12), 244-350.

Aisha, A., Michael, A. J., Jansirani, N., & Rasha, A. B. (2021). Knowledge, attitude, and practice of nursing students towards covid-19 pandemic in Oman. International Journal of Nursing Education, 13(1), 23-29.

Al-Hazmi, A., Gosadi, I., Somily, A., Alsubaie, S., & Saeed, A. B. (2018). Knowledge, attitude and practice of secondary schools and university students toward Middle East Respiratory Syndrome epidemic in Saudi Arabia: A cross-sectional study. Saudi Journal of Biological Sciences, 25(3), 572-577.

Azlan, A. A., Hamzah, M. R., Sern, T. J., Ayub, S. H., & Mohamad, E. (2020). Public knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: A cross-sectional study in Malaysia. PloS One, 15(5), 233- 668.

Al-Hanawi, M. K., Angawi, K., Alshareef, N., Qattan, A., Helmy, H. Z., Abudawood, Y., Alqurashi, M., Kattan, W. M., Kadasah, N. A., Chirwa, G. C., & Alsharqi, O. (2020). Knowledge, attitude and practice toward covid-19 among the public in the kingdom of Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. Frontiers In Public Health, 8(1), 217- 221.

Bhawna, S., & Reddy, P. B. (2020). Assessment of KAP (knowledge, attitude, and practice) of university students towards prevention of covid-19. International Journal of Biological Innovations, 2(2), 117-125.

Chen, J., He, H., Cheng, W., Liu, Y., Sun, Z., Chai, C., Kong, Q., Sun, W., Zhang, J., Guo, S., Shi, X., Wang, J., Chen, E., & Chen, Z. (2020). Potential transmission of SARS-CoV-2 on a flight from Singapore to Hangzhou, China: An epidemiological investigation. Travel Medicine And Infectious Disease, 36(1), 101- 816.

Gebretsadik, D., Gebremichael, S., & Belete, M. A. (2021). Knowledge, attitude and practice toward covid-19 pandemic among population visiting dessie health center for covid-19 screening, Northeast Ethiopia. National Library of Medicine, 14(1), 905-915.

Hamed, M., Alzoubi, A., M. A., Nedal, A., & Amin, Aqel. (2020). COVID-19- knowledge, attitude, and practice among medical and non-medical university students in Jordan. Journal of Pure and Applied Microbiology, 1(2), 22-27.

Jaafar, M. H., & Azzeri, A. (2020). Winning the war against covid-19 in Malaysia: an achievable goal?. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 20(1), 148-149.

Lee, M., Kang, B. A., & You, M. (2021). Knowledge, attitudes, and practices (KAP) toward COVID-19: a cross-sectional study in South Korea. BMC Public Health, 21(1), 280-295.

Minjung, L., Bee, A. K., &Myoungsoon, Y. (2020). Knowledge, attitudes, and practices (KAP) toward COVID-19: a cross-sectional study in South Korea. BMC Public Health, 21(1), 285-295.

Muhammad, I., Zuriani, H., & Nur. H. (2020). Persepsi pelajar Kolej Universiti Islam Melaka terhadap pelaksanaan pembelajaran secara atas talian dalam era pandemik covid-19. Jurnal Kesidang, 5 (1), 88-99.

Nimetcan, M., Al-abed, Ali., Al-Abed, M. E. G., Asita, E., Egemen, U., Salih, M. (2020). Knowledge, attitudes and practices regarding COVID-19 among the Turkish and Malaysian general populations during lockdown: A cross-sectional online survey Ethiop. J. Health Dev, 34(4),10-21.

Nawar, S. K., Dhafer, B. A. Y., & Ruqaya, S. T. (2020). COVID-19 knowledge, attitude and practice among medical undergraduate students in Baghdad city. Journal of Biosciences, 14(1), 4179-4186.

Puwaneswarry, M., & Nathratul, A. Z., & Gaaitheri, K., Lim, K. Q. & Wong, Y. H., & Tang, S. L., & Ng, C., G. (2020). Development of knowledge, attitudes, and practices (KAP) towards COVID-19 pandemic in Malaysia. Medicine & Health, 15(2), 262-275.

Ressa, A. U., Ria, E. M., & Martini. (2020). Pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan covid-19 di provinsi dki Jakarta. Jurnal Kesehatan Holistic, 4(2), 2621-8704.

Rajaratnam, A., Baby, N. M., Kuruvilla, T. S., Machado, S. (2014). Diagnosis of asymptomatic bacteriuria and associated risk factors among pregnant women in mangalore, karnataka, India. J Clin Diagn, 8(1), 8537- 4842.

Sigit Sanyata. (2012). Teori dan aplikasi pendekatan behavioristik dalam konseling. Jurnal Paradigma, 14(1), 23-31.

Sukesih, U., Setia, B., Dian, N., & A, Sari. (2020). Pengetahuan dan sikap mahasiswa kesehatan tentang pencegahan covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 11(2), 258 – 264.

Umeizudike, K. A., Isiekwe, I. G., Fadeju, A. D., Akinboboye, B. O., & Aladenika, E. T. (2021). Nigerian undergraduate dental students' knowledge, perception, and attitude to COVID-19 and infection control practices. Journal of Dental Education, 85(2), 187–196.
Published
2021-12-10
How to Cite
Omar, F. and Surat, S. (2021) “Pengetahuan, Sikap dan Amalan Tentang Covid-19 dalam kalangan Pelajar Sekolah Berasrama Penuh di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(12), pp. 1 - 12. doi: 10.47405/mjssh.v6i12.1202.
Section
Articles