Kaedah Penggunaan Pendekatan Euritmik Dalcroze Untuk Meningkatkan Tahap Koordinasi Menyanyi Sambil Bermain Alat Perkusi Kompang dalam kalangan Kanak-kanak

  • Md Jais Bin Ismail Jabatan Muzik, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Loo Fung Chiat Jabatan Muzik, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: euritmik dalcroze, koordinasi, menyanyi sambil bermain kompang, kanak-kanak

Abstract

Kajian-kajian lepas telah menyatakan bahawa untuk melakukan dua kemahiran muzik pada satu masa bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini bertambah sukar apabila kemahiran ini diajarkan kepada kanak-kanak. Namun, pendekatan Euritmik Dalcroze yang bertumpukan kepada komponen pergerakan berirama memberikan keutamaan kepada tubuh badan sebagai instrumen utama menguasai elemen muzik dan seterusnya meningkatkan koordinasi seseorang individu. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pendekatan Euritmik Dalcroze untuk meningkatkan koordinasi kemahiran menyanyi sambil bermain kompang dalam kalangan kanak-kanak. Kajian ini merupakan kajian rintis yang melibatkan peserta seramai 31 orang murid-murid dari sebuah sekolah rendah di Putrajaya yang terdiri daripada 19 orang lelaki dan 12 orang perempuan. Pencapaian responden dianalisis selepas intervensi diberikan kepada responden sebanyak 12 sesi selama tiga bulan. Kajian mendapati bahawa skor min pencapaian koordinasi menyanyi dan bermain kompang ialah 61.7 dengan nilai sisihan piawai 12.47. Keputusan ujian juga menunjukkan tiga orang murid mendapat Gred A, 10 orang murid mendapat markah Gred B, 13 orang murid mendapat Gred C, empat orang murid mendapat Gred D dan seorang murid gagal dengan mendapat Gred E. Hal ini bermakna seramai 30 orang murid telah lulus ujian yang dijalankan. Oleh kerana hampir semua murid telah lulus dengan ujian yang dijalankan, pendekatan Euritmik Dalcroze adalah sesuai digunakan untuk meningkatkan korrdinasi menyanyi sambil bermain kompang dalam kalangan kanak-kanak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BPK.(2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Pendidikan Kesenian Tahun 2. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Cooper, A. (2016, July 23). The 11 Most Surprising Benefits of SINGING – Even More Reasons to Start Singing Along with Your Guitar! Retrieved February 10, 2018, from http://guitarhippies.com/benefits-of-singing/

Covney, K. (2015, June 14). Why can't I sing and play guitar/ukulele at the same time? Retrieved March 6, 2018, from https://www.quora.com/Why-cant-I-sing-and-play-guitar-ukulele-at-the-same-time

Dalcroze, E. J. (2013). Rhythm, Music and Education . Read Books Ltd.

Dalcroze, E. J. (1921). Rhythm, music and education. GP Putnam's Sons.

Dickson, K. (2017, March 23). 11 Tricks to Singing and Playing Guitar at the Same Time. Retrieved March 6, 2018, from https://www.guitarworld.com/lessons/guitar-tricks-11-tricks-singing-and-playing-guitar-same-time

Frego, R. D., Gillmeister, G., Hama, M., & Liston, R. E. (2004). The Dalcroze Approach to Music Therapy. Introduction to approaches in music therapy, 15-24.

Juntunen, M. L. (2016). The Dalcroze Approach. Teaching General Music: Approaches, Issues, and Viewpoints.

Manifold, H. L. (2008). Applying Jaques-Dalcrose’s Method to Teaching Musical Instruments And its Effect on the Learning Process.

Martha, D., Syeilendra, S., & Marzam, M. (2013). Bentuk penyajian kompang pada pesta perkawinan dalam prosesi arak-arakan masyarakat muara jangga. Jurnal Sendratasik, 2(1), 12-21.

Ramadona, Y., Minawati, R., & Nursyirwan, N. (2017). Kompang Atraksi pada Masyarakat Bengkalis Riau. Bercadik: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni, 2(2).

Roscoe, J.T.(1975). Fundamental research statistics for the behavioral sciences. 2nd edition. New York: Holt Rinehart & Winston.

Roth, R. (2016, July 29). Singing While Drumming – Why You Too Should Practise It. Retrieved February 10, 2018, from http://www.istanbulmehmet.com/singing-drumming-practise/

Sekaran, U. & Bougie, R. (2010). Research methods for business: A skill building approach (5th ed.). Chichester: John Willey & Sons Ltd.

Shamrock, M. (2018). THE ORFF-SCHULWERK APPROACH. [online] allianceamm. Available at: https://www.allianceamm.org/resources/orff-schulwerk/ [Accessed 7 Jul. 2018].

Siti, S. A. (2016, September 24). Paluan lima beradik. MyMetro. Retrieved February 13, 2018, from https://www.hmetro.com.my/node/168944

Su, Y. T. (2014). The Management of Playing the Piano and Sing Simultaneously for Non-Music Major Adult Learners. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 10(2), 127.

Sutton, C. (2017). Play and Sing. Retrieved January 31, 2018, from https://www.musical-u.com/modules/singing/play-and-sing/

Threser, J. M. (1964). The contributions of Carl Orff to elementary music education. Music Educators Journal, 50(3), 43-48.

Welsh, D. (2015, July 6). 4 Tips to Get Better at Playing and Singing Simultaneously. Retrieved February 10, 2018, from http://blog.sonicbids.com/4-tips-to-get-better-at-playing-and-singing-simultaneously

Wang, D.P. (2003).The Quantifying Analysis of Effectiveness of Music Learning Through The Dalcroze Musical Method. Faculty of Education, University of Macau, Taipa Macau, China. USA.

Willour, J. (1969). Beginning with delight, leading to wisdom: Dalcroze. Music Educators Journal 56(1), 72.

Zaharah M. A. (2003). Dalcroze Eurhythmics Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Muzik Tahap Satu Sekolah Rendah (Doctoral dissertation, USM) eprints@usm.
Published
2018-08-26
How to Cite
Ismail, M. J. and Fung Chiat, L. (2018) “Kaedah Penggunaan Pendekatan Euritmik Dalcroze Untuk Meningkatkan Tahap Koordinasi Menyanyi Sambil Bermain Alat Perkusi Kompang dalam kalangan Kanak-kanak”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(4), pp. 119 - 128. doi: 10.47405/mjssh.v3i4.127.
Section
Articles