Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan

  • Khairul Azhar Mohamed Arshad Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Denise Koh Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Pemakanan, Pengajaran Pembelajaran, Pendidikan Jasmani Kesihatan

Abstract

Pengetahuan tentang kualiti makanan dan tabiat pengambilan makanan amat penting kerana ia mempengaruhi perkembangan atau tindak balas fizikal dan mental seseorang pelajar. Kajian dijalankan untuk menguji keberkesanan kaedah pembelajaran secara “skill base” mengenai kesedaran tabiat pemakanan pelajar sekolah yang diamalkan sebelum dan selepas Pendidikan Kesihatan (Bab Pemakanan) diajar melalui pembelajaran atas talian. Kumpulan eksperimen akan menjalani kaedah pengajaran ‘Skill Base’ manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran biasa. Ujian pra dan ujian pasca akan diberikan kepada kedua-dua kumpulan responden dan mereka akan menjalani kelas Pendidikan Kesihatan selama 5 minggu dalam sesi persekolahan. Dapatan kajian menunjukkan hasil ujian pra ke atas kedua-dua kumpulan, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor kumpulan kawalan dan eksperimen. Kedua-dua kumpulan tidak mempunyai perbezaan tabiat pemakanan sebelum sesi rawatan atau pengajaran dijalankan. Setelah lima sesi pengajaran dijalankan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min prestasi pemahaman bacaan yang signifikan antara skor kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Disimpulkan bahawa kaedah pengajaran secara kemahiran terus ‘Skill Base’ lebih mempengaruhi pelajar dalam tabiat pemakanan mereka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, K. M., Kohlmeier, M., Powell, M. & Zeisel, S. H. (2010). Nutrition in Medicine. Nutrition in Clinical Practice, 25(5), 471–480. doi:https://doi.org/10.1177/0884533610379606

Beardsworth, A., Bryman, A., Keil, T., Goode, J., Haslam, C. & Lancashire, E. (2002). Women, men and food: the significance of gender for nutritional attitudes and choices. British Food Journal, 104(7), 470–491. doi:10.1108/00070700210418767

Belar et al. (2001). Assessment In Behavioral Medicine. Edited By A. J. J. M. Vingerhoets. First Published By Brunner-Routledge 2001

Bhandari, R. & Smith, F. J. (2000). Education and Food Consumption Patterns in China: Household Analysis and Policy Implications. Journal of Nutrition Education, 32(4), 214–224. doi:https://doi.org/10.1016/S0022-3182(00)70559-0

Brown, K. N., Wengreen, H. J., Vitale, T. S. & Anderson, J. B. (2011). Increased Self-Efficacy for Vegetable Preparation following an Online, Skill-Based Intervention and In-Class Tasting Experience as a Part of a General Education College Nutrition Course. American Journal of Health Promotion, 26(1), 14–20. doi:10.4278/ajhp.091214-QUAN-389

Buhari, S. S. (2003). Universiti putra malaysia penilaian pakej pendidikan pemakanan promosi gaya hidup sihat di kalangan kanak-kanak sekolah rendah: satu kajian. Tesis Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia, Sebagai Memenuhi Keperluan Untuk Ijazah Master Sains (M): 25.

Chua, Y. P. (2011). Kaedah dan Statistik Penyelidikan. McGraw Hill (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia.

De Backer, C. J. S. 2013. Family meal traditions. Comparing reported childhood food habits to current food habits among university students. Appetite, 69, 64–70. doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.05.013

Gill, T. & Lakin. V. (2000). Nutrition education. London: Rowett Research Institute

Harman, T., Bertrand, B., Greer, A., Pettus, A., Jennings, J., Wall-Bassett, E. & Babatunde, O. T. 2015. Case-Based Learning Facilitates Critical Thinking in Undergraduate Nutrition Education: Students Describe the Big Picture. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 115(3), 378–388. doi:https://doi.org/10.1016/j.jand.2014.09.003

Johnson, P. M., Lopez, T. J. & Sanchez, J. M. (2011). Special Items: A Descriptive Analysis. Accounting Horizons, 25(3), 511–536. doi:10.2308/acch-10116

Ping, W. C. (2006). Perubahan Pengetahuan , Tabiat Dan Pelalar Dalam Kampus Induk UMS. Sains Makanan dan Pemakanan Sekolah Sains 1–103.

Ramanaidu, Y. (2010). Tahap Pengetahuan dan Amalan Pemakanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun 4SPH. Tesis,Universiti Teknologi Malaysia.

Shifflett, B., Timm, C. & Kahanov, L. (2002). Understanding of Athletes’ Nutritional Needs among Athletes, Coaches, and Athletic Trainers. Research Quarterly for Exercise and Sport, 73(3), 357–362. doi:10.1080/02701367.2002.10609032

Willeford, C., Splett, P. L. & Reicks, M. (2000). The great grow along curriculum and student learning. Journal of Nutrition Education and Behavior, 32(5), 278–284. doi:10.1016/s0022-3182(00)70576-06

Published
2022-03-10
How to Cite
Mohamed Arshad, K. A. and Koh, D. (2022) “Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001390. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1390.
Section
Articles