Aktiviti Muzikal Yang Sesuai Dijalankan Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Murid-Murid Pintar dan Berbakat di Malaysia

  • Md Jais Bin Ismail Pusat PERMATApintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Rorlinda Binti Yusuf Pusat PERMATApintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Loo Fung Chiat Jabatan Muzik, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: aktiviti muzik, pengajaran dan pembelajaran, pintar dan berbakat, PERMATApintar

Abstract

Kajian menunjukkan bukan semua aktiviti pengajaran sesuai dilakukan ke atas pelajar pintar dan berbakat. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti muzikal yang sesuai dan memenuhi keperluan murid-murid pintar dan berbakat di Malaysia. Sampel kajian terdiri daripada murid-murid pintar dan berbakat yang belajar di Pusat PERMATApintar Negara. Keputusan kajian ini boleh dijadikan panduan oleh para pendidik yang ingin mengajar muzik terhadap kanak- kanak pintar dan berbakat supaya dapat memilih aktiviti muzik yang benar-benar sesuai dan bertepatan dengan jiwa kanak-kanak istimewa ini. Justeru, pengkaji mengumpul data menggunakan kaedah Perbincangan Kumpulan Berfokus, dan Temu Bual Mendalam terhadap kanak-kanak pintar dan berbakat yang mempunyai pengalaman belajar dalam kelas muzik. Pemerhatian juga dijalankan di dalam kelas-kelas muzik di Pusat PERMATApintar Negara untuk mengenal pasti tingkah laku murid- murid tersebut terhadap aktiviti muzik yang dijalankan. Keputusan menunjukkan semua murid berpendapat bahawa aktiviti permainan alat muzik sangat sesuai untuk mereka diikuti aktiviti persembahan muzikal, teori muzik dan nyanyian. Guru-guru boleh menarik perhatian murid menggunakan bahan bantu mengajar yang interaktif, mengaitkan teori dengan amali dan menyatakan kepentingan belajar sesuatu topik muzik.

Statistics
Abstract views: 765 , PDF downloads: 12015

Downloads

Download data is not yet available.

References

1news. (2017, October 26). Edisi Semasa. IPG Raja Melewar Bakal Dijadikan Pusat Permata Pintar Pada 2021.  Retrieved February 20, 2018, from http://www.malaysia1news.my/portal/video/43073

Benny, N., & Blonder, R. (2016). Factors that promote/inhibit teaching gifted students in a regular class: results from a professional development program for chemistry teachers. Education Research International, 2016.

Bogunović, B. (2008). Musical talent and successfullness. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Callahan, C. ( November 2015). Characteristics of gifted learners: Through what lens? Retrieved from https://attendee.gotowebinar.com/recording/5174321882174331138.

Clark, G., & Zimmerman, E. (1998). Nurturing the arts in programs for gifted and talented students. The Phi Delta Kappan, 79(10), 747-751.

Clarke, S. (2006). The musical education of academically gifted and talent students: Teachers’and students’ perspectives. (Undergraduate thesis). Sydney Conservatory of Music, University of Sydney, Australia.

Gagne, F. (1985). Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. Gifted Child Quarterly. 29(3), 103-112.

Gardner, H. (1997). Giftedness from a multiple intelligences perspective. in N. Colangelo & G.A. (eds.), Handbook of gifted education. Boston: Allyn and Bacon.

Gross M., Macleod B., Pretorius M. (2007). Gifted students in secondary schools. (Second ed.). Sydney: A Gerric Publication.

Harun, H., & Aimi, N. (2012). Stress Dalam Kalangan Kanak-Kanak Berbakat: Satu Kajian Kes (Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Hisyamuddin A. R. Dan Amir H. S. (2012) Kaedah nyanyian dalam mengatasi masalah miskonsepsi dalam kalangan pelajar tahun tiga dalam topik magnet. Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari. Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

Kaplan, L. S. (1990). Helping gifted students with stress management. ERIC Clearinghouse.

Mahmood, N., & Musnie, N. A. (2014). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah: satu kajian kes (Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Mahoney, J. L., Larson, R. W., & Eccles, J. S. (Eds.). (2005). Organized activities as contexts of development: Extracurricular activities, after school and community programs. Psychology Press.

Maker, C.J. (1982). Curriculum development for the gifted. Austin, Texas: PRO-ED.

Maksić, S. (2006). Fostering creativity in school. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2010, July 20). Gifted, Creative, and Talented. Retrieved February 21, 2018, from https://www.education.com/reference/article/gifted-creative-talented-children/

McKay, M. D. (1983). Is music a trap for the academically gifted?. Music Educators Journal, 69(8), 32-33.

Memmert, D. (2006). Developing creative thinking in a gifted sport enrichment program and the crucial role of attention processes. High Ability Studies, 17(1), 101-115.

Mirković, R., K. (1998). The psychology of musical ability. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Mok S.S dan Lee S. M .(1989). Latihan mengajar untuk maktab perguruan. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Montgomery, D. (2013). Gifted and talented children with special educational needs: Double exceptionality. Routledge.

Noraini O. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Lima. Jurnal Pendidikan, Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Sarawak.

Pp Ukm. (2015). Buku panduan kolej permatapintar negara tahun akademik 2015. Universiti Kebangsaan Malaysia. Selangor.

Renzulli, J.S.(1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Kappan, 60, 180-184,261

Rief, S. F. (2008). Bagaimana mendekati dan mendidik kanak-kanak ADD/ADHD. ITBM.

Rosli M.F. dan Omar B. (2013). Penggunaan teknik nyanyian dan mnemonik dalam meningkatkan penguasaan kata sendi nama dari pelajar tahun tiga. Kajian Tindakan PISMP 2013, 2(7).

Salhah A. (2008). Kecerdasan Pelbagai-Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. PTS Professional.

Schultz, R. A. (2005). Philosophical sense: An ampliative twist in gifted education. Roeper Review, 27(3), 152-157.

Schroth, S. T., & Helfer, J. A. (2011). Gifted children and the arts: Providing opportunities for all. Parenting for High Potential, June 2011, 12-15.

Siegel, D., & McCoach, D. B. (2010). Redefining giftedness for a new century: Shifting the paradigm. Journal of Advanced Academics, 22(1), 6-8.

Stephanie. (2015, June 26). Convenience Sampling (Accidental Sampling): Definition, Examples. Retrieved February 20, 2018, from http: //www.statisticshowto.com/ convenience-sampling/

Teplov, B., M.(1967). The psychology of musical ability. U Zbornik Muzičko – pedagoških radova. Sofija: Narodna prosveta.

Tolar, E. (2016). The Allure of Music: Implications for Academically Gifted Students.

Van Tassel-Baska, J. (1996). 'The process of talent development'. In J. van Tassel-Baska, D.T. Johnson and L.N. Boyce (Eds.), Developing verbal talent (pp3–22). Boston. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Van Tassel–Baska, J. (1988). 'Curriculum for the gifted: Theory, research and practice'. In J. van Tassel–Baska, J. Feldhusen, K. Seeley, G. Wheatley, L. Silverman and W. Foster (Eds.), Comprehensive curriculum for gifted learners (pp1–19). Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.

Wigfield A., O’Neill S. A. dan Eccles J. S. (1999). Children;s achievement values in different domains: Developmental and cultural differences. Research in Child Development, Albuquerque.
Published
2018-11-21
How to Cite
Ismail, M. J., Yusuf, R. and Chiat, L. (2018) “Aktiviti Muzikal Yang Sesuai Dijalankan Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Murid-Murid Pintar dan Berbakat di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(5), pp. 30 - 40. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v3i5.145.
Section
Articles