Aktiviti Muzikal Yang Sesuai Dijalankan Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Murid-Murid Pintar dan Berbakat di Malaysia

  • Md Jais Bin Ismail Pusat PERMATApintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Rorlinda Binti Yusuf Pusat PERMATApintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Loo Fung Chiat Jabatan Muzik, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: aktiviti muzik, pengajaran dan pembelajaran, pintar dan berbakat, PERMATApintar

Abstract

Kajian menunjukkan bukan semua aktiviti pengajaran sesuai dilakukan ke atas pelajar pintar dan berbakat. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti muzikal yang sesuai dan memenuhi keperluan murid-murid pintar dan berbakat di Malaysia. Sampel kajian terdiri daripada murid-murid pintar dan berbakat yang belajar di Pusat PERMATApintar Negara. Keputusan kajian ini boleh dijadikan panduan oleh para pendidik yang ingin mengajar muzik terhadap kanak- kanak pintar dan berbakat supaya dapat memilih aktiviti muzik yang benar-benar sesuai dan bertepatan dengan jiwa kanak-kanak istimewa ini. Justeru, pengkaji mengumpul data menggunakan kaedah Perbincangan Kumpulan Berfokus, dan Temu Bual Mendalam terhadap kanak-kanak pintar dan berbakat yang mempunyai pengalaman belajar dalam kelas muzik. Pemerhatian juga dijalankan di dalam kelas-kelas muzik di Pusat PERMATApintar Negara untuk mengenal pasti tingkah laku murid- murid tersebut terhadap aktiviti muzik yang dijalankan. Keputusan menunjukkan semua murid berpendapat bahawa aktiviti permainan alat muzik sangat sesuai untuk mereka diikuti aktiviti persembahan muzikal, teori muzik dan nyanyian. Guru-guru boleh menarik perhatian murid menggunakan bahan bantu mengajar yang interaktif, mengaitkan teori dengan amali dan menyatakan kepentingan belajar sesuatu topik muzik.

Statistics
Abstract views: 373 , PDF downloads: 6176

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-11-21
How to Cite
Ismail, M. J., Yusuf, R. and Chiat, L. (2018) “Aktiviti Muzikal Yang Sesuai Dijalankan Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Murid-Murid Pintar dan Berbakat di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(5), pp. 30 - 40. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/145 (Accessed: 3July2020).
Section
Articles