Isu Gelandangan dan Keciciran Pendidikan dalam kalangan Gelandangan Kanak-Kanak

  • Mohd Alif Jasni Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 06010, Kedah, Malaysia
  • Nazirah Hassan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Fauziah Ibrahim Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Mohammad Rahim Kamaluddin Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Gelandangan kanak-kanak, Keciciran pendidikan, Faktor, Kesan, Cabaran

Abstract

Keciciran gelandangan kanak-kanak di dalam pendidikan menjadi suatu isu yang membimbangkan. Ketiadaan peluang untuk gelandangan kanak-kanak ini mendapat akses kepada pendidikan menjadikan mereka sering mengalami keciciran dalam mendapatkan peluang kepada pendidikan. Kertas konsep ini cuba membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami keciciran dalam pendidikan. Antaranya seperti faktor kesihatan mental ibu bapa, dokumentasi, kegagalan institusi kekeluargaan, kesempitan ekonomi keluarga dan lokasi tempat tinggal. Keadaan ini telah memberikan kesan yang kurang baik kepada gelandangan kanak-kanak. Ia boleh melibatkan kesan kepada gelandangan kanak-kanak sendiri, termasuk ibu bapa, masyarakat, kerajaan dan negara. Kertas konsep ini turut membincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam menyediakan peluang pendidikan kepada gelandangan kanak-kanak; seperti kekurangan dana dan ketiadaan kerjasama daripada ibu bapa gelandangan kanak-kanak. Diharap kertas konsep ini dapat memberi pendedahan kepada bidang ilmu dalam memahami isu pendidikan dan gelandangan kanak-kanak yang tercicir daripada peluang pendidikan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Suhael Adnan (2018, November 22). Kerajaan mahu tarik golongan muda sertai 'pekerjaan 3D'. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/11/500984/kerajaan-mahu-tarik-gol ongan-muda-sertai-pekerjaan-3d

Alias Azhar, Harlida Abdul Wahab, Yusramizza Md Isa @Yusuff & Ain Husna Mohd Arshad (2018). Jaminan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak dalam kerangka hak asasi kanak-kanak: amalan di Malaysia. International Journal of Law, Government and Communication, 3(10), 33-51.

Aratani, Y. (2009). Homeless Children and Youth: Causes and Consequences. National Center for Children in Poverty: Colombia University

Astro Awani. (2019, April 13). Pustaka Jalanan, perangi buta huruf dalam kalangan gelandangan [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0jPCPvGx7Qg

Aziz, F, B.. (2021, January 22). Isu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sinaran Harian. https://fliphtml5.com/baqgv/txvw/basic

Bustomy Rifa Aljauhari. (2017, October 19). 8 Syarat Menjadi Negara Maju yang Harus Dipenuhi. Ilmu geografi. https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/syarat-menjadi-negara-maju

Daryati, T. (2003). Praksis Pendidikan dalam Keluarga Gelandangan. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 5(6), 1–12).

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2017). Buta huruf. Retrieved from dewan bahasa dan pustaka: https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=buta+huruf

Hamid Abdul Hamid. (2021, July 19). Tangani risiko buta huruf dengan program intensif 3M. Khazanah Research Institute. http://www.krinstitute.org/assets/contentMS/img/template/editor/Tutor%20Views%20 FINAL%2020210719.pdf

Ibeng, P. (2021, October 14). Pengertian dokumentasi, pengkodean, fungsi, tugas, dan manfaatnya. Pendidikan.co.id. https://pendidikan.co.id/pengertian-dokumentasi-pengkodean-fungsi-tugas-dan-manfa atnya/

Ibrahim, S. (2019, March 27). Pemberitahuan pertanyaan lisan dewan rakyat mesyuarat pertama, penggal kedua parlimen keempat belas. Parlimen. https://www.parlimen.gov.my/files/jindex/pdf/JDR27032019.pdf

Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2018, November 1). Laporan Statistik 2017. Retrieved from jkm.gov.my: https://www.jkm.gov.my/jkm/uploads/files/Bahagian%20Kawalan%20Standard/OP% E2%80%A2Latest%20FINAL%E2%80%A2Buku%20Laporan%20Statistik%202017%20JKM(1).pdf

Jewinly, S. (2014, April 10). Kesan Pergaulan bebas. Retrieved from Blog Spot: https://stoppergaulanbebasremajakini.blogspot.com/2014/04/kesan-kesan-pergaulan-b ebas.html

Ku Basyirah Ku Yaacob, Mohd Suhaimi Mohamad, & Norulhuda Sarnon (2017). Isu gelandangan di Malaysia: tahap kesihatan mental. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Special Issue, 119-131

Malaysia, K. K. (2019). SPK-BIL.-1-2018 Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP).pdf.

Mohamad Idham Md Razak (2020, April 9). COVID-19: Pembelajaran atas talian suatu keperluan ke arah menuju Malaysia maju. Astro Awani. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid19-pembelajaran-atas-talian-suatu- keperluan-ke-arah-menuju-malaysia-maju-237496

Mohd Iskandar Ibrahim. (2021, September 14). KWP rangka pelan tangani masalah mental gelandangan. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/09/864098/kwp-rangka-pelan-tang ani-masalah-mental-gelandangan

Mstar. (2012, July 30). Kanak-Kanak Gelandangan Hadapi Risiko Terlibat Jenayah. Mstar.com.my: https://www.mstar.com.my/lain-lain/rencana/2012/07/30/kanakkanak-gelandangan-ha dapi-risiko-terlibat-jenayah

Nan S. (2012). Sejarah pendidikan awal kanak-kanak. Retrieved from Blogspot: http://nansetphene.blogspot.com/2012/03/sejarah-pendidikan-awal-kanak-kanak.html?m=1

Norazizan, S. (2017, March 20). Keberkesanan bantuan kewangan jabatan kebajikan masyarakat, kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Retrieved from jkm.gov.my: https://www.jkm.gov.my/jkm/uploads/files/penerbitan/Laporan%20Akhir%20JKM%2 0Bantuan%20Kewangan%20220517_print.pdf

Nor Azlinda Nordin (2019). Peranan tanggungjawab masyarakat terhadap pencegahan jenayah. Retrieved from islam.gov.my: https://www.islam.gov.my/images/Berita/BPUU/cakna_2019/PERANAN_DAN_TAN GGUNGJAWAB_MASYARAKAT_-_nota_2.pdf

Norhafizan Ismail & Aliza Alias (2018). Cabaran guru prasekolah yang mengajar kanak-kanak. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2018), 102-109

Prawiro, M. (2018, November 14). Pengertian pendidikan: Definisi, tujuan, fungsi, dan jenis pendidikan. Retrieved from Maxmonre: https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pendidikan.html

Rahimah Jamaluddin, Ab. Rahim Bakara & Siti Sa’adah Sulaiman (2017). Penerapan Nilai Kekeluargaan: Adakah Ianya Penting? Sains Humanika, 9(1–5), 87–92. https://doi.org/10.11113/sh.v9n1-5.1180

Ramli Abdul Rahim (2021, April 5). Kasihanilah nasib mereka. Retrieved from Harian Metro: https://www.hmetro.com.my/rencana/2021/04/691706/kasihanilah-nasib-mereka

Reuters, T. (2019, Ogos 21). 210,000 kanak-kanak jadi gelandangan di England. from Berita Harian: https://www.bharian.com.my/dunia/eropah/2019/08/598283/210000-kanak-kanak-jadi-gelandangan-di-england

Roche, S., & Barker, J. (2017). Youth homelessness and its relationship with family conflict: Models for policy and practice. Youth Homelessness and Its Relationship with Family Conflict: Models for Policy and Practice, 1–53. https://doi.org/10.24268/fhs.8306

Rozmi Ismail, Nor Azri Ahmad, Fauziah Ibrahim, & Salina Nen (2017). Pengaruh Faktor Individu, Keluarga dan Persekitaran Sosial Terhadap Tingkah Laku Penyalahgunaan Bahan dalam Kalangan Remaja. Akademika, 87(01), 7–16. https://doi.org/10.17576/akad-2017-8701-01

Seribu Ombak. (2019, July 11). Bantu gelandangan pelajari kemahiran. Retrieved from seribuombak: https://seribuombak.wordpress.com/2019/07/11/bantu-gelandangan-pelajari-kemahira n/

Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid (2019). Peluang dan cabaran pendidikan dalam kalangan . Retrieved from core.ac.uk: https://core.ac.uk/download/pdf/11933841.pdf

Siti Nur Aaisyah Alias (2019). Pendidikan murid gelandangan: Cabaran dan implikasi. Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/25901812/PENDIDKAN_MURID_GELANDANGAN_C ABARAN_DAN_IMPLIKASI

The Columbia Electronic Encyclopedian (2012). Illiteracy: World illiteracy rates. Retrieved from Infoplease: https://www.infoplease.com/encyclopedia/social-science/education/concepts/illiteracy/world-illiteracy-rates

Yap, J. (2018, Mei 18). Gelandangan oh gelandangan. Sinaran Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/83978/KOLUMNIS/Gelandangan-oh-gelandangan

Published
2022-08-27
How to Cite
Jasni, M. A., Hassan, N., Ibrahim, F. and Kamaluddin, M. (2022) “Isu Gelandangan dan Keciciran Pendidikan dalam kalangan Gelandangan Kanak-Kanak”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), p. e001692. doi: 10.47405/mjssh.v7i8.1692.
Section
Articles