Pembelajaran Berasaskan Projek dan Kesannya Terhadap Pengetahuan Kesihatan Diri Kanak-Kanak Prasekolah

  • Atika Binti Ishak Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Kamariah Abu Bakar Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Pembelajaran Berasaskan Projek, Tahap pengetahuan, Kesihatan diri, Prasekolah

Abstract

Pengetahuan berkaitan kesihatan diri perlu ditekankan di prasekolah. Hal ini kerana prasekolah mampu menjadi persekitaran yang memberi peluang kepada murid mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang realiti kehidupan mereka dan cara menghadapinya. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) terhadap tahap pengetahuan murid prasekolah berkaitan kesihatan diri. Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk kajian tindakan yang melibatkan 3 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan berusia 5 tahun dari sebuah prasekolah di Kuala Lumpur. Tiga instrumen data yang digunakan ialah pemerhatian, temu bual dan dokumen. Pemerhatian, temu bual dan dokumen-dokumen berkaitan dianalisis secara naratif sebelum dan selepas pelaksanaan PBP. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan murid berkaitan kesihatan diri meningkat selepas terlibat dalam pelaksanaan projek. Dapatan juga menunjukkan perubahan tingkah laku positif. Dapatan kajian ini memberi implikasi tentang perlunya guru prasekolah didedahkan dengan kemahiran kaedah PBP bagi mewujudkan satu kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Oleh itu, kaedah PBP sangat digalakkan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Hamid, M.A. (2004). Andargogi: Mengajar orang dewasa. Pahang: PTS Publication and Distributors Sdn.Bhd.

Bell, S. (2015). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the future. The clearing house: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(2), 39-43.

Du, X. & Han, J. (2016) A Literature Review on the definition and process of Project-Based Learning and other relative studies. Creative Education, 7, 1079-1083.

Faizah Mohamad. (2007). Motivating learners through Project-Based Learning. International Conference on Teaching and Learning 2017, Putrajaya.

Fathen Aishah Mohd Moktar & Zaharah Osman. (2020). Tahap pengetahuan, sikap dan amalan kebersihan diri dalam kalangan murid prasekolah mengikut perspektif ibu bapa. Jurnal Pendidikan Awal Murid Kebangsaan, 9(2), 1-11.

Hastie, P. A., Senlin, C. & Guarino, A. J. (2017). Health-related fitness knowledge development through Project-Based Learning. Journal of Teaching in Physical Education, 36(1), 119 – 125.

Ilangko, S. (2014). Kesan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan murid tingkatan lima. [Tesis Doktor Falsafah Pusat Pengajian dan Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia].

Kamtini, Damaiwaty Ray, Dorlince Simatupang, Salsabila Hasiana Tanjung & Husni Wardi Tanjung. (2020). Project based self-regulated learning as a parenting model to increase the attitude of responsibility of children age 5-6 years. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, 3(1), 61 – 70.

Kavanagh, S. S., & Rainey, E. (2017). Learning to support adolescent literacy: Teacher educator pedagogy and novice teacher take up in secondary English language arts teacher preparation. American Educational Research Journal, 54(5), 904–937.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Garis Panduan Pengurusan Prasekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2018). Situasi semasa kejadian penyakit tangan, kaki dan mulut (HFMD) di Malaysia.https://kpkesihatan.com/2018/07/19/kenyataan-akhbar-kpk-19-julai-2018-situasi-semasa-kejadian-penyakit-tangan-kaki-dan-mulut-hfmd-di-malaysia/

Kokotsaki, D., Menzies, V. & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267-277.

Lam, S. F., Cheng, R. W. & Chan, J. C. (2008). When high achievers and low achievers work in the same group: The roles of group heterogeneity and processes in project based learning. British Journal of Educational Psychology, 78, 205-221.

Lasemang, N. (2017). Kesihatan Fizikal dan Mental. Universiti Malaysia Sabah (UMS).

Lou, S. J., Chou, Y. C., Shih, R. C. & Chung, C. C. (2017). A Study of Creativity in CaC2 steamship-derived STEM Project-based Learning. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(6), 2387-2404.

Mekonnen, F. D. (2020). Evaluating the effectiveness of ‘learning by doing’teaching strategy in a research methodology course, Hargeisa, Somaliland. African Educational Research Journal, 8(1), 13-19.

Mohd Razak Mohd Nordin & Masitah Ahmad. (2016). Penggunaan teknik permainan bahasa dan main peranan dalam kalangan murid Orang Asli: Satu tinjauan. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 11,161-174.

Mohammed Abdullatif Almulla. (2020). The effectiveness of the Project-Based Learning (PBL) approach as a way to engage students in learning. SAGE Open, 1-15. https://doi.org/10.1177/2158244020938702

Monica, L.T & Zamri. M. (2020). Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek terhadap kemahiran menulis karangan murid sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia 45(1), 12-20.

Nurul A. Mohamed, Nur N. Zulkifli Amin, Shalinawati Ramli, Ilina Isahak & Nooriah Mohamed Salleh. (2016). Knowledge, attitudes and practices of hand hygiene among parents of preschool children. Journal of Scientific and Innovative Research 5(1), 1-6.

Rajbhandari, A. K., Dhaubanjar, R., G. C, K. B., & Dahal, M. (2018). Knowledge and practice of personal hygiene among secondary school students of grade nine and ten. Journal of Patan Academy of Health Sciences, 5(2), 107-113.

Reisman, A., Kavanagh, S. S., Monte-Sano, C., Fogo, B., Simmons, E., & Cipparone, P. (2018). Facilitating whole-class discussions in history: A framework for preparing teacher candidates. Journal of Teacher Education, 69(3), 278–293.

Roslina Abd Karim & Zanaton Iksan. (2017). Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Projek ke atas tahap pengetuan, sikap dan tingkah laku murid tahun 5 terhadap tajuk tenaga. Prosiding Pendidikan 2017.

Shui-fong Lam, Rebecca Wing-yi Cheng & William Y. K. Ma. (2008). Teacher and student intrinsic motivation in project-based learning. Journal Instructional Science 3(6), 565-578.

Shukri, A. A. M., Che Ahmad, C. N., & Daud, N. (2019). Pelaksanaan modul celik stem bagi memperkasakan pemikiran kreatif murid tingkatan satu. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(32), 219-237. https://doi: 10.35631/IJEPC.4320021

Susanti, Joni Susilowibowo & Han Tantri Hardini. (2019). Effectiveness of Project-based Learning Models to improve learning outcomes and learning activities of students in innovative learning. International Conference on Economics, Education, Business and Accounting KnE Social Sciences, 82–95. https://doi 10.18502/kss.v3i11.4000.

Thapa, P., Aryal, K., Dhimal, M., Mehata, S, Pokhrel, A. et al. (2015). Oral health condition of school children in Nawalparasi district, Nepal. Journal of Nepal Health Research Council 13(29), 7-13.

Published
2022-08-27
How to Cite
Ishak, A. and Abu Bakar, K. (2022) “Pembelajaran Berasaskan Projek dan Kesannya Terhadap Pengetahuan Kesihatan Diri Kanak-Kanak Prasekolah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), p. e001700. doi: 10.47405/mjssh.v7i8.1700.
Section
Articles