Analisis Sorotan Kajian: Keterancaman Melayu dalam Era Kolonial

  • Abdul Muqit Muhammad Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Awang Azman Awang Pawi Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Mohammad Tawfik Yaakub Fakulti Perakaunan dan Ekonomi, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
Keywords: Sorotan kajian, Keterancaman Melayu, Nasioanalisme Melayu, Hak istimewa orang Melayu, Ketuanan Melayu

Abstract

Persepsi ancaman atau keterancaman merupakan isu yang sering dibincangkan oleh sarjana-sarjana dalam bidang hubungan antarabangsa namun kurang dibincangkan dalam politik domestik. Berbeza dengan keterancaman yang dirasai oleh orang Melayu, ancaman tersebut dinisbahkan kepada usaha pengukuhan kedudukan mereka sebagai bangsa peribumi di Tanah Melayu (Malaysia). Ancaman itu wujud daripada cubaan-cubaan untuk menggugat konvensyen tradisional misalnya menuntut hak sama rata yang bercanggah dengan status quo. Keterancaman yang tertanam dalam nasioanalisme Melayu telah mengukuhkan lagi psike keterancaman ini. Justeru itu, objektif kajian ini yang pertama adalah untuk mengenal pasti isu-isu keterancaman Melayu ketika era kolonial dan kedua, merumuskan elemen-elemen utama yang membangkitkan keterancaman Melayu serta ketiga, menganalisis kesinambungannya dengan politik kontemporari negara. Metodologi kajian ini bersifat kualitatif, iaitu dengan kaedah menganalisis kandungan yang diperoleh daripada sumber primer dan sekunder secara deskriptif. Hasil sorotan kajian telah mendapati, terdapat tiga elemen utama yang mendorong keterancaman Melayu iaitu pendekatan politik, konsep kesamarataan serta penggemblengan unsur agama. Ketiga-tiga elemen ini telah membentuk persoalan keterancaman yang sama, iaitu pemeliharaan terhadap kedudukan dan kepentingan politik orang Melayu sebagai peribumi yang masih lagi berlangsung sehingga ke hari ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Fauzi Abdul Hamid & Muhamad Takiyuddin Ismail. (2012). The monarchy and party politics in Malaysia in the era of Abdullah Ahmad Badawi (2003-09): The resurgence of the role of protector. Asian Survey, 52(5), 924–948. https://doi.org/10.1525/AS.2012.52.5.924

Ahmat Adam. (2014). Melayu, nasionalisme radikal dan pembinaan bangsa. Penerbit Universiti Malaya.

Barbara, W. A. & Leonard, Y. A. (2017). A history of Malaysia (3rd ed.). Red Globe Press.

Ariffin Omar. (2017). Bangsa Melayu: Konsep bangsa Melayu dalam demokrasi dan komuniti, 1945-1950. SIRD & Penang Institute.

Beland, D. (2007). Insecurity and Politics: A framework. The Canadian Journal of Sociology, 32(3), 317–340.

Berita Harian Singapura. (2018, June 7). Anwar: Pelantikan Peguam Negara baru tak jejas kedudukan Islam, hak Melayu. Berita Harian Singapura. https://www.beritaharian.sg/dunia/anwar-pelantikan-peguam-negara-baru-tak-jejas-kedudukan-islam-hak-melayu

Chandra Muzaffar. (1979). Protector. Aliran.

Chew, E. (1974). Swettenham and British Residential Rule in West Malaya. Journal of Southeast Asian Studies, 5(2), 166–178.

Chin, J. (2018). From Ketuanan Melayu to Ketuanan Islam: UMNO and the Malaysian Chinese. In Welsh, B. (Ed.), The end of UMNO? essays on Malaysia’s dominant party (pp. 255–296). SIRD.

Ciovacco, C. (2019). The shaping of threat through narration. Journal of Strategic Security, 13(2), 48–63.

Davis, J. W. (2000). Threats and promises: The pursuit of international influence. Johns Hopkins University Press.

Fatini Yaacob. (2010). Natrah: Cinta, rusuhan dan air mata. Penerbit UTM.

Firdaus Abdullah. (1985). Radical Malay politics: Its origins and early development. Pelanduk Publications.

Furedi, F. (2018). How fear works: Culture of fear in the twenty-first century. Bloomsbury Continuum.

Haja Maideen. (1989). The Nadra tragedy: The Maria Hertogh controversy. Pelanduk Publications.

Hooker, V. M. (2019). Reconfiguring Malay and Islam in contemporary Malaysia. In Barnard, T. P. (Ed.), Contesting Malayness. NUS Press.

Hussin Mutalib. (1993). Islam in Malaysia: From revivalism to Islamic state? Singapore University Press.

Hutchinson, F. E. (2015). Malaysia’s Independence Leaders and the Legacies of State Formation under British Rule. Journal of Royal Asiatic Society, 25(1), 123–151.

Irwan Shafrizan Ismail. (2019, August 8). Tulisan khat dilaksanakan secara pilihan - Maszlee. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/08/594127/tulisan-khat-dilaksanakan-secara-pilihan-maszlee

Juani Munir Abu Bakar. (2019, December 30). Hanya tiga muka surat, mengapa masih berkeras? Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/63803/BERITA/Nasional/Hanya-tiga-muka-surat-mengapa-masih-berkeras

Kartini Aboo Talib@Khalid & Suraiya Ishak. (2020). Penerimaan dan Penolakan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) dalam kalangan masyarakat Melayu dan Bumiputera di Malaysia. Islāmiyyāt, 41(2), 81–91.

Lee, H. G. (2002). Malay dominance and opposition politics in Malaysia. Southeast Asian Affairs, 2002, 177–195.

Mazli Bidu & Jamaie Hamil. (2018). Neofeudal UMNO: Politik dan pembangunan luar bandar. SIRD.

Maznah Mohamad. (2010). The ascendance of bureaucratic islam and the secularization of the sharia in Malaysia. Pacific Affairs, 83(3), 505–524. https://doi.org/10.5509/2010833505

Mohamad Abu Bakar. (1981). Islamic revivalism and the political process in Malaysia. Asian Survey. https://doi.org/10.1525/as.1981.21.10.01p0314o

Mohd. Isa Othman. (2007). Sejarah Malaysia (1800-1963). Utusan Publications & Distributors.

Mohd Samsudin. (2020). Peranan Yang di-Pertuan Agong serta institusi raja dalam menyelesaikan krisis politik tujuh hari. In Muhamad Takiyuddin Ismail & Suffian Mansor (Ed.), Tujuh hari panjang saga Sheraton. Penerbit Universiti Malaya.

Muhamad Takiyuddin Ismail. (2020). Bagaimana DAP membuka jalan kepada Langkah Sheraton. In Tujuh hari panjang saga Sheraton. Penerbit Universiti Malaya.

Pranav, K. (2012). Malaysia: Majority supremacy and ethnic tensions. Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS).

Radin Soenarno. (1960). Malay nationalism , 1896-1941. Journal of Southeast Asia History, 1(1), 1–28.

Ramlah Adam. (1998). Kemelut politik Semenanjung Tanah Melayu. Penerbit Universiti Malaya.

Ramlah Adam. (2004). Gerakan radikalisme di Malaysia (1938-1965). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Raymond, L. (1988). Patterns of Religious Tension in Malaysia. Asian Survey, 28(4), 400–418.

Rizal Yaakop. (2011). “Malaysian Malaysia” versus keabsahan Ketuanan Melayu dan Negara Islam. Jurnal Melayu, 6, 121–136.

Roff, W. R. (2005). Nasionalisme Melayu. Penerbit Universiti Malaya.

Rousseau, D. L. & Garcia-Retamero, R. (2007). Identity, power, and threat perception. Journal of Conflict Resolution, 51(5), 744–771. https://doi.org/10.1177/0022002707304813

Rustam A. Sani. (2004). Ke mana Nasionalisme Melayu? R Publishing Services.

Rustam A. Sani. (2011). Asal-usul sosial golongan kiri Melayu: Satu analisis berkenaan Kesatuan Melayu Muda. SIRD.

Shaharuddin Maaruf. (2014). Konsep Wira Dalam Masyarakat Melayu. SIRD.

Shamsul, A. B. (1996). Nations-of-Intent in Malaysia. Asian Forms of the Nation, 323–347.

Shamsul, A. B. (1997). The economic dimension of Malay nationalism. The Developing Economies, 35(3), 240–261.

Sia, K. Y. (2005). SRJK (Cina) dalam sistem pendidikan kebangsaan: Dilema dan kontroversi. Penerbit Universiti Malaya.

Syed Husin Ali. (2004). Merdeka rakyat dan keadilan: Kumpulan artikel mengkritik dasar-dasar UMNO-BN dan mengemukakan asas-asas politik menuju Malaysia baru. SIRD.

Tashny, S. (2018, November 23). Malaysia’s Mahathir dumps pledge to ratify UN treaty on racial discrimination amid domestic backlash. This Week in Asia. https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2174750/malaysias-mahathir-dumps-pledge-ratify-un-treaty-racial

Thio, E. (1969). British Policy in the Malay Peninsula 1880-1910. University of Malaya Press.

Thock, K. P. (2015). Ketuanan politik Melayu: Pandangan kaum Cina. Penerbit Universiti Malaya.

Wan Norhasniah Wan Husin. (2015). Peradaban dan perkauman di Malaysia: Hubungan etnik Melayu-Cina. Penerbit Universiti Malaya.

Y. Mansoor Merican. (1977). Malay nationalism and the Islamic party of Malaysia. Islamic Studies, 16(1), 291–301.

Published
2022-10-30
How to Cite
Muhammad, A. M., Awang Pawi, A. A. and Yaakub, M. T. (2022) “Analisis Sorotan Kajian: Keterancaman Melayu dalam Era Kolonial”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10), p. e001832. doi: 10.47405/mjssh.v7i10.1832.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)