Kecenderungan Pemilihan Kursus Kokurikulum dan Pembelajaran Servis Pelajar Diploma di UTM Kuala Lumpur

  • Yusmady Bin Md Junus Pusat Pengajian Diploma SPACE, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur
  • Abdul Qayyum Nazri Pusat Pengajian Diploma SPACE, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur
  • Nabilah Hanim Mohd Anuar Pusat Pengajian Diploma SPACE, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur
  • Noralvina Nazri Pusat Pengajian Diploma SPACE, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur
  • Rafiza Mohamed Pusat Pengajian Diploma SPACE, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur
  • Rosmiza Awang Noh Pusat Pengajian Diploma SPACE, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur
Keywords: kokurikulum, pembelajaran servis, kemahiran insaniah, pembelajaran melalui pengalaman

Abstract

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti secara terperinci tentang kursus kokurikulum berteraskan pembelajaran servis (CSL) dan kecenderungan pemilihan kursus mengikut persepktif pelajar diploma di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur (UTMKL). Kepentingan dalam berkokurikulum sangat penting dalam mengukuhkan sifat insaniah dalam diri seorang pelajar yang cemerlang. Kajian ini melibatkan 406 responden daripada 1,904 jumlah populasi pelajar diploma UTMKL. Data dikumpul melalui instrumen borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar diploma UTMKL. Analisis kajian mendapati terdapat pelbagai jenis kokurikulum dibahagikan mengikut empat (4) kluster masing-masing yang dikenal pasti bagi objektif pertama. Objektif kedua pula adalah mengenal pasti kecenderungan pelajar terhadap pilihan kursus CSL ini. Didapati bahawa kursus yang berteraskan kesukarelawan mencatatkan kecenderungan yang paling tinggi. Manakala skor kursus Memanah dari kluster sukan, rekreasi dan kebudayaan pula mencatatkan skor pelajar yang paling tinggi kecerungan pelajarnya. Kesimpulannya, walaupun jumlah respondan hanya 21.32% dari bilangan populasi yang memberikan maklumbalas kepada kajian ini, namun ia dapat memberikan indikator kepada kecenderungan pemilihan kursus CSL mengikut persektif pelajar diploma UTMKL. Hasil daripada kajian ini boleh digunapakai dalam membuat perancangan penawaran kursus CSL mengikut pilihan dan kehendak pelajar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Ghafar & Mohd. Najib (2003) Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru

Blouin, D., D., & Perry, E. M. (2009). Whom does service-learning really serve? Community-based organizations’ perspectives on service-learning. Teaching Sociology, 37(2), 120-135. doi:10.1177/0092055X0903700201

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1995). A service-learning curriculum for faculty. Michigan Journal of Community Service-Learning, 2, 112-122.

Eyler, J., & Giles, D. E., Jr. (1999). Where’s the learning in service-learning? San Francisco: Jossey-Bass.

Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). Educational Research. Competencies for analysis and applications. Ed. ke-7. Ohio: Merrill Prentice Hall.

Hanum Hassan, Razli Ahmadi, Lt Kol (B) Azuddin Bahari. (2008). Persepsi pelajar terhadap penerapan kemahiran insaniah dalam program bakti siswa perdana UniMAP. Conference: Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008, At Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia

Hisham Jamaludin (2008) Peranan kokurikulum di universiti dalam membentuk keterampilan mahasiswa. Batu Pahat: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Jacoby, B. (1996). Service-learning in today’s higher education. In B. Jacoby and Associates (Eds.), Service-learning in higher education: Concepts and practices (pp. 3-25). San Francisco: Jossey-Bass.

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Lee, S.-Y., Olszewski-Kubilius, P., Donahue, R., & Weimholt, K. (2007). The effects of a service-learning program on the development of civic attitudes and behaviors among academically talented adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 31(2), 165-197. doi:10.4219/jeg-2007-674

Megat Aman Zahiri (2007) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan guru pelatih fakulti pendidikan UTM. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Majid Konting (2000). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Salleh, A., Kamaruddin, M. I., Abu Bakar, Z., Ibrahim, M. A., Megat Zakaria, M. A. Z. & Bunyamin, M. A. H. (2010). Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan guru pelatih Fakulti Pendidikan UTM. Kertas Institusi. Fakulti Pendidikan, UTM

Weglarz, S. G. (2004). Participant perceptions of a community college service-learning program. Community College Journal of Research and Practice, 28(2), 123-132. doi:10.1080/10668920490253618
Published
2019-08-13
How to Cite
Md Junus, Y., Nazri, A. Q., Mohd Anuar, N. H., Nazri, N., Mohamed, R. and Awang Noh, R. (2019) “Kecenderungan Pemilihan Kursus Kokurikulum dan Pembelajaran Servis Pelajar Diploma di UTM Kuala Lumpur”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(4), pp. 81 - 90. doi: 10.47405/mjssh.v4i4.241.
Section
Articles