Asal-usul Kampung Nelumad: Analisis dari Perspektif Mitos dan Legenda Masyarakat Dusun di Ranau, Sabah

  • Budi Anto Mohd Tamring Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah (UMS), 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
  • Veronica Petrus Atin Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah (UMS), 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
  • Nelson Justin Adeh Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah (UMS), 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Keywords: Mitos, Legenda rakyat, Kampung Nelumad, Ranau

Abstract

Asal usul nama sesuatu tempat walaupun boleh diterangkan berdasarkan sejarah samada melalui bukti catatan bertulis mahupun melalui sejarah lisan, tetapi nama sesuatu tempat atau kampung khususnya dalam masyarakat di Sabah seringkali dikaitkan dengan unsur-unsur mitos dan legenda rakyat. Unsur-unsur mitos dan legenda rakyat merupakan elemen yang penting dalam kebudayaan sesebuah masyarakat dan berperanan membentuk solidariti dan nilai kolektif yang dikongsi bersama setiap ahlinya. Objektif kertas kerja ini adalah bertujuan untuk menerangkan asal-usul Kampung Nelumad melalui sejarah lisan dan juga menjelaskannya dalam konteks mitos dan legenda rakyat setempat. Hasil kajian yang diperoleh menggunakan kaedah temu bual menunjukkan kampung Nelumad telah wujud sejak zaman sebelum kedatangan British lagi. Penduduk awal kampung Nelumad adalah daripada dua keturunan iaitu keturunan Gimbukon dan keturunan Kumantan dan kedua-dua keturunan keluarga ini telah berkembang dan mempunyai tujuh generasi keturunan sehingga kini. Asal-usul nama kampung Nelumad pula adalah berdasarkan dua versi sumber iaitu versi pertama berdasarkan pertemuan antara dua sungai dan versi kedua adalah berdasarkan kisah pemburu yang menemui kanak-kanak berhampiran dengan sungai. Selain itu, Nelumad juga dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu Notuhan, Dantaion dan Lakang yang juga terbentuk atau dinamakan berdasarkan peristiwa alam sekitar dan cerita mitos serta legenda rakyat setempat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amoamo, M. (2011) Remoteness and myth making: Tourism development on Pitcairn Island. Tourism Planning & Development, 8(1), 1-19.

Bascom, W. R. (1965). The Form of Folklare : Prose Narrative. Journal of American Folklare, 78(30), 3-20.

Fatimah Hassan & Hamid Mohd Isa. (2014). Mitos dan Legenda Sebagai Produk Pelancongan di Malaysia : Kajian Kes Lembah Lenggong. GEOGRAFIA Malaysian Journal of Society and Space, 10(5), 168 -179.

Hashim Awang. (1985). Mendekati Kesusasteraan Melayu. PetalingJaya. Fajar Bakti.

Kamus Dewan. (2005). Kamus Dewan edisi keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Kamus Dewan. (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Raja Masittah Raja Ariffin, Che Ibrahim Salleh, Norazlina Mohd. Kiram & Hasnah Mohamad. (2016). Etimologi Nama Negeri Di Malaysia. UPM Press.

Riduan Makhtar. (2019). Etimologi Nama Negeri Di Malaysia. Jauhar, 3(I), 7-10.

Ruhaiza Abu Bakar, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mushrifah Idris & Mohamad Kazar Razali. (2017). Mitos Dan Lagenda Tasik Chini Sebagai Produk Pelancongan. Jurnal Wacana Sarjana, 1(1), 1-25.

Siti Hawa Salleh. (2009). Raja Bersiong. Mahsuri dan puteri Lindungan Bulan: Antara mitos dan fakta. Wacana Warisan Kedah Darul Aman. 11-12 Mac 2009.

Veronica Petrus Atin, Nelson Justin & Dayu Sansalu. (2015). Mitos, Lagenda dan Kepercayaan Lama (Bobolianisme) sebagai Produk Pelancongan dalam Vincent Pang, Budi Anto Mohd Tamring & Veronica Petrus Atin. Bundu Tuhan Konteks Dan Transformasi (63-79). Kota Kinabalu. Perpustakaan Negeri Sabah.

Published
2023-08-31
How to Cite
Mohd Tamring, B. A., Atin, V. P. and Adeh, N. J. (2023) “Asal-usul Kampung Nelumad: Analisis dari Perspektif Mitos dan Legenda Masyarakat Dusun di Ranau, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(8), p. e002449. doi: 10.47405/mjssh.v8i8.2449.
Section
Articles