Analisis Makna Hidangan Pulut Kuning dalam Adat Bebantang Masyarakat Tidung, Pulau Sebatik, Sabah

  • Nor Adila Samura Fakulti Kemanusiaan , Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Norhuda Salleh Fakulti Kemanusiaan , Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: adat bebantang, pulut kuning, Tidung, Pulau Sebatik

Abstract

Adat bebantang merupakan salah satu pelaksanaan tingkat adat dalam perkahwinan etnik Tidung di Pulau Sebatik, Sabah. Adat ini secara amnya merujuk kepada pasangan yang disandingkan di atas tilam (pelamin) sambil rombongan tetamu akan makan beramai-ramai berdekatan dengan pasangan pengantin. Pada masa yang sama, pulut kuning akan dihidangkan kepada pasangan pengantin yang diraikan. Hal ini berlaku demikian kerana pulut kuning merupakan hidangan wajib dalam adat bebantang yang mana menitikberatkan lima aspek utama iaitu aspek warna, jenis acuan, jenis bahan dan hiasan serta bekas yang digunakan dalam proses penyediaan makanan tersebut. Objektif kajian ialah menganalisis makna pulut kuning dalam pelaksanaan adat bebantang dari sudut pandang komunikasi bukan lisan. Kajian menggunakan pendekatan etnografi dengan pengkaji turut serta dalam adat yang dilaksanakan. Data diperoleh melalui temu bual mendalam bersama informan utama, mak andam dan pengamal adat. Lokasi kajian terletak di Kampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik, Tawau, Sabah. Analisis data menjelaskan bahawa pulut kuning yang diterjemahkan menerusi bentuk, warna dan cara hidangan semasa pelaksanaan adat bebantang membawa makna kasih sayang, tanda keislaman, kebahagiaan dan kesuburan.

Statistics
Abstract views: 61 , PDF downloads: 103

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-11-24
How to Cite
Samura, N. A. and Salleh, N. (2019) “Analisis Makna Hidangan Pulut Kuning dalam Adat Bebantang Masyarakat Tidung, Pulau Sebatik, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(7), pp. 96 - 110. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/308 (Accessed: 29May2020).
Section
Articles