Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes

  • Roslina Mohd Nor Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Nik Mohd Rahimi Bin Nik Yusoff Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Hamdzun Bin Haron Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: kaedah pengajaran, guru cemerlang pendidikan seni visual, kajian kes

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneroka kaedah pengajaran guru Pendidikan Seni Visual di Selangor. Kajian kualitatif menggunakan reka bentuk kajian kes. Lima orang guru Pendidikan Seni Visual yang dipilih secara rawak bertujuan sebagai peserta kajian. Data dikumpul melalui kaedah temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Data dianalisis secara trangulasi iaitu data temu bual akan disokong dengan data pemerhatian dan analisis dokumen. Analisis data kualitatif dirumuskan bahawa terdapat tujuh tema ditemui yang banyak digunakan oleh guru Pendidikan Seni Visual dalam pengajaran dan pemudah cara (PdPc) mereka iaitu persediaan rangcangan pengajaran PdPc, menyediakan set induksi, mengurusan bilik darjah ketika pdpc, mengamalkan pelbagai pedagogi PdPc, membuat penilaian semasa PdPc, membuat kesimpulan PdPc dan menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar. Implikasi kajian ini adalah untuk menjadi guru cemerlang Pendidikan Seni Visual, seseorang guru Pendidikan Seni Visual itu perlu memiliki tujuh ciri PdPc seperti yang dimiliki oleh guru cemerlang Pendidikan Seni Visual dalam kajian ini.

Statistics
Abstract views: 38 , PDF downloads: 29

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-05-17
How to Cite
Mohd Nor, R., Nik Yusoff, N. M. R. and Haron, H. (2020) “Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 125 - 140. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/394 (Accessed: 6June2020).
Section
Articles