Kesediaan Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai Platform Pembelajaran Sejarah

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: Google Classroom, persepsi, kesediaan, mata pelajaran sejarah

Abstract

Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan murid terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah. Seramai 114 orang murid Tingkatan Empat yang ditentukan berdasarkan teknik persampelan rawak mudah merupakan sampel kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang menggunakan skala likert lima mata yang telah disahkan oleh pakar dalam bidang pendidikan sejarah yang berpengalaman dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid dalam penggunaan Google Classroom berada pada tahap yang sederhana dalam kalangan murid. Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina dan aliran mata pelajaran. Implikasi kajian ini telah mencadangkan kepada guru-guru untuk menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai plafform dalam proses pembelajaran sejarah dengan meluas dan berkesan.

Statistics
Abstract views: 546 , PDF downloads: 413

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-04-26
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Kesediaan Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai Platform Pembelajaran Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(4), pp. 108 - 115. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/397 (Accessed: 3July2020).
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>