Pengaruh Kejayaan Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dalam Kerjaya yang Diceburi

  • Mohamad Izzuan Mohd Ishar Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Fuziah Ismail Jabatan Ukur Bahan, Sekolah Alam Bina, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Keywords: kejayaan graduan, kerjaya, sains pembinaan

Abstract

Faktor utama kejayaan para graduan adalah berdasarkan diri sendiri iaitu tindakan yang dilakukan oleh graduan seperti berdikari, bersikap positif dan menjaga kesihatan dalam memenuhi keperluan kerjaya yang diceburi. Melalui kerjaya juga, manusia mendapat rezeki untuk menyara hidupnya, memberi nafkah kepada orang yang berada dibawah tangunngannya dan berbakti kepada masyarakat. Melalui kajian sebelum ini, penyelidik telah menghasilkan satu laluan kerjaya bagi kursus Sarjana Muda Sains Pembinaan (SBC) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang didapati melalui kaedah soal selidik para graduan SBC tahun 2007 dan 2008 agar dapat dirujuk oleh pelajar kursus ini. Sehubungan itu, kajian ini, dilakukan bagi mengenal pasti faktor kejayaan para graduan dalam bekerjaya. Seramai 15 orang graduan SBC 2007 dan 15 orang graduan SBC 2008 terlibat bagi kajian ini. Penyelidik mendapati faktor kejayaan yang dicapai akan menghasilkan kepuasan di mana kesemua 30 responden menyatakan mereka berpuas hati dengan kejayaan yang dikecapi dalam kerjaya sepanjang mereka berkerja bermula dari selepas mereka bergraduasi sehingga tahun 2013.

Statistics
Abstract views: 25 , PDF downloads: 25

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-14
How to Cite
Mohd Ishar, M. I. and Ismail, F. (2020) “Pengaruh Kejayaan Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dalam Kerjaya yang Diceburi”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 91 - 109. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/422 (Accessed: 3July2020).
Section
Articles