Parinang: Ritual Perubatan Masyarakat Iranun di Daerah Kota Belud, Sabah

  • Mohd Asnari Taim Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Lokman Abdul Samad Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Asmiaty Amat Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: perubatan tradisional, ritual penyembuhan, Iranun, budaya, Parinang

Abstract

Tumpuan penyelidikan ini menjurus terhadap ritual perubatan parinang yang terdapat dalam masyarakat Iranun. Masyarakat Iranun di daerah Kota Belud mempunyai pelbagai jenis upacara ritual termasuk ritual perubatan yang menjadi warisan turun temurun. Objektif utama dalam penyelidikan ini ialah mendokumentasikan sepenuhnya warisan perubatan tradisional dalam kalangan masyarakat Iranun. Makalah, tulisan ini ditulis berasaskan kajian lapangan yang dilakukan di kampung Rampayan Laut, Kota Belud. Temu bual dilakukan terhadap salah seorang panai (bomoh) yang masih hidup dan masih mengamalkan ritual perubatan ini. Ritual parinang merupakan ritual penyembuhan yang melibatkan alam ghaib. Masyarakat Iranun mempercayai bahawa dengan izin Allah swt, alam ghaib mampu membantu alam manusia menyembuhkan penyakit yang meibatkan campur tangan makhluk halus. Ritual ini secara tidak langsung mempamerkan penggunaan dan pengamalan budaya perubatan tradisi yang terdapat dalam kepercayaan masyarakat Iranun.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Datu’ Bandira Datu’ Alang. (1992). Iranun: Sejarah dan Adat Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Datu’ Bandira Datu’ Alang, Batua Al-Macaraya & Howard McKaughan. (2002b). Iranun Traditional Narratives. (2). Howard McKaughan, Masrin Hassin & Ismail Sidik (Eds.). Kota Kinabalu: Institut Linguistik (SIL).

Dennis J. Sading & Siti Aminah Roslan (Ed.). (2017). Inventori Etnik Negeri Sabah: Etnik Iranun. Kota Kinabalu: Lembaga Kebudayaan Neger Sabah.

Dg. Suria Hj Mulia. (2010). Adat Kematian Suku Kaum Iranun Kota Belud. Dalam Saidatul Nornis Hj Mahali: Adat dan Ritual Kematian di Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Ismail Ibrahim, Humin Jusilin, Zaimie Sahibil & Mohd Pu’ad Bebit. (2018). Catatan Perjalanan Siri 1: Warisan Borneo. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Jacquelin Pugh-Kitingan. (2005). Acculturation at Kota Belud. Example From the Gong Ensemble Music of The Iranun, Bajau and Tindal Dusun. In Ismail Hj Ibrahim & Jane Wong Kon Ling (Eds.). Warisan Seni Etnik Sabah. Prosiding Seminar Warisan Etnik Sabah 2002, 55-68. Kota Kinabalu: Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah.

Lokman Abdul Samad & Asmiaty Amat. (2012). Iranun. Dalam Katayya Mariappan dan Paul Paradong, Murut dan Pelbagai Etnik Kecil Lain di Sabah. Kota KInabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Masrin Hj Hassin. (2001). Adat Istiadat Masyarakat Iranun. Kota Belud: Mahkamah Anak Negeri.

Saidatul Nornis Mahali. (2007). Kedatuan Sebagai Indikator Budaya Iranun dan Bajau di Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Sharifuddin Zainal, Mohd Kipli Abdul Rahman & Mohammad Azizul Ibrahim. (2018). Jurnal Melabuh Ajung: Signifikasi Kepercayaan Kosmologi Dalam Pembentukan Identiti Teater Tradisional Etnik Pantai Timur Sabah. Gendang Alam, Jilid 8: 56.
Published
2020-10-02
How to Cite
Taim, M. A., Abdul Samad, L. and Amat, A. (2020) “Parinang: Ritual Perubatan Masyarakat Iranun di Daerah Kota Belud, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(10), pp. 113 - 125. doi: 10.47405/mjssh.v5i10.500.
Section
Articles