Tanggapan Golongan Miskin Bandar Berhubung Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Kota Kinabalu, Sabah

  • Adi Jafar Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Fionna Geogre Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Nordin Sakke Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Mohammad Tahir Mapa Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Aisah Meri Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Abdul Hadi Alimuddin Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Molia Sebi Dinggai Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: golongan berpendapatan rendah, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Bandaraya Kota Kinabalu, sektor pekerjaan

Abstract

Masyarakat berpendapatan rendah merupakan golongan yang rentan atau mudah terancam (vulnerable) ketika berhadapan dengan bahaya (hazard). Wabak Novel Koronavirus atau COVID-19 merupakan salah satu contoh bahaya semula jadi yang dikategorikan sebagai pandemik dan telah menular ke serata dunia termasuklah Malaysia. Berikutan penularan wabak COVID-19 yang berlaku dengan pantas di seluruh dunia menyebabkan Malaysia mengambil langkah berjaga-jaga dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan (PKP). Tujuannya adalah bagi mengekang berlakunya penularan wabak COVID-19 di dalam negara. Walau bagaimanapun, perlaksanaan PKP telah merubah pola kehidupan harian masyarakat secara umumnya khususnya kepada golongan berpendapatan rendah. Oleh hal demikian, kajian ini ingin mengenal pasti tanggapan masyarakat berpendapatan rendah berstatus B40 di Bandaraya Kota Kinabalu terhadap kesan pelaksanaan PKP berdasarkan sektor pekerjaan. Kajian ini menggunakan kaedah survei (soal selidik) dalam proses pengutipan data di lapangan. Dalam proses survei yang dilakukan, seramai 93 orang responden berstatus golongan B40 berjaya ditemu bual. Data yang diperoleh melalui kaedah survei tersebut telah dianalisis menggunakan analisis frekuensi, analisis tabulasi silang dan analisis skor min. Kajian ini mendapati golongan B40 beranggapan pelaksanaan PKP memberi kesan ke atas kehidupan mereka terutamanya daripada aspek ekonomi, keselamatan, kesihatan dan hubungan sosial. Kumpulan bekerja sendiri merupakan golongan yang paling terkesan mengalami masalah daripada aspek ekonomi. Salah satunya adalah wujud fenomena pengangguran sementara dalam kalangan bekerja sendiri. Walaupun begitu, perlaksanaan PKP didapati memberi impak positif terhadap aspek keselamatan, kesihatan dan hubungan sosial golongan B40 di Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Raflis Che Omar, Suraiya Ishak & Mohd Abdullah Jusoh. (2020). The impact of Covid-19 Movement Control Order on SMEs’ businesses and survival strategies. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 16(2), 139-150.

Abdullah, A. H., Rahman, S. N. S. A., & Hamzah, M. H. (2017). Metacognitive skills of Malaysian students in non-routine mathematical problem solving. Bolema - Mathematics Education Bulletin, 31(57), 310–322. https://doi.org/10.1590 /1980-4415v31n57a15.

Bailey, A.B. (1978). Methods of Social Research. The Free Press London: Collin Mac Millan Publisher.

BH Online. (2020). COVID-19: Kes global melepasi angka 19 juta. Dipetik dari https://www.bharian.com.my/dunia/lain-lain/2020/08/718756/covid-19-kes-global-melepasi-angka-19-juta pada 22 Ogos 2020.

Chamhuri Siwar, Mohd Khairi Ismail, Nurul Ashikin Alias & Siti Zalikha Zahari. (2019). Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40) Di Malaysia: Mengenal Pasti Trend, Ciri, Isu dan Cabaran. Dipetik dari https://www.researchgate.net/publication/338186730_Kumpulan_Isi_Rumah_Berpendapatan_40_Peratus_Terendah_B40_Di_Malaysia_Mengenal_PastiTrend_Ciri_Isu_Dan_Cabaran pada 21 Ogos 2020.

Dickson, E., Baker, J., L., Hoornweg, D & Tiwari, A. (2012). Urban Risk Assessments Understanding Disaster and Climate Risk in Cities. The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433, 3-8 DOI: 10.1596/978-0-8213-8962-1.

Dzulkifli, I. (2020). PKP: Peniaga kecil rayu bantuan kerajaan, Daily Express, 23 Mac 2020, Dipetik dari http://www.dailyexpress.com.my/news/149339/ pkp-peniaga-kecil-rayu-bantuan-kerajaan pada 25 Ogos 2020.

Er, A.c., Siti Shahidah, S., A. Habibah & J. Hamzah. 2013. Impak Pembangunan Industri Petroleum Terhadap Kesejahteraan Hidup Penduduk Setempat di Paka, Terengganu. Akademika 83(1) 2013: 57-64.

Estro Dariatno Sihaloho. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.DOI:10.13140/RG.2.2.13651.94241/1, https://www.researchgate.net/publication/34055426.

Fahim Aslam. (2020). COVID-19 and Importance of Social Distancing. Preprints (www.preprints.org), Dipetik dari DOI: 10.20944/preprints202004.0078.v1 pada 20 Ogos 2020.

Giallonardo., V, Sampogna., G, Del Vecchio., V, Luciano., M, Albert., U, Carmassi., C, Carra. G, Cirulli., F, Dell’Oss., B, Giulia Nanni., M, Pompili., M, Sani., Tortorella., A, Volpe., U & Fiorillo. (2020). The Impact of Quarantine and Physical Distancing Following COVID-19 on Mental Health: Study Protocol of a Multicentric Italian Population Trial. STUDY PROTOCOL ARTICLE, Front. Psychiatry, 05 June 2020, Volume 11, Article 533, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00533

Ghani, F. A. (2020). Impak psikologi akibat wabak Covid-19, Astro Awani, 14 Mac 2020. Dipetik dari http://www.astroawani.com/beritamalaysia/ impak-psikologi-akibat-wabak-covid-19-233648 pada 23 Ogos 2020.

International Labour Organization. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of Work. Third edition Updated estimates and analysis. 29 April, 2020. https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-employment-by-status/.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). Newsletter. Diakses daripada www.dosm.gov.my pada 10 Ogos 2020.

Jabatan Perangkaan malaysia, Cawangan Sabah. (2007). Data Taburan Penduduk dan Jumlah Rumah mengikut Kampung Di Lembangan Sg. Menggatal.

Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah. (2015). Buku Tahunan Perangkaan Sabah 2014.

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. (2011). Negeri Sabah Bahagian Pantai Barat Daerah Kota Kinabalu.

Jafar, A., Geogre, F., Mapa, M. T., Sakke, N., & Dollah, R. (2021a). Perceptions Of Urban Poor With B40 Status On The Impact Of The Implementation Of Movement Control Order (Mco) By Employment Sector: A Case Study Of Kota Kinabalu City, Sabah. Journal Of Contemporary Issues In Business And Government, 27(2), 3603-3618.

Jafar, A., George, F., Meri, A., Chong, V. H., Mapa, M. T., Sakke, N., ... & Baco, Z. (2021b). Keberkesanan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan di Malaysia Timur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 1-11.

Jun She, Jinjun Jiang, Ling Ye, Lijuan Hu, Chunxue Bai & Yuanlin Song. (2020). 2019 novel coronavirus of pneumonia in Wuhan, China: emerging attack and management strategies. Clicinal and Translational Medicine, https://doi.org/10.1186/s40169-020-00271-z.

Kasim Mansur. (2020). COVID-19 Impak Kepada Ekonomi dan Peranan Institusi Waqaf (endowment) Mendepani Kegawatan Sosio-ekonomi Ummah. Universiti Malaysia Sabah, http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/25277.

Laman Rasmi Pejabat Perdana Menteri. 7 Jun 2020. Teks Ucapan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP). Diakses daripada https://www.pmo.gov.my pada 20 Ogos 2020.

Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isirumah (HES). 2016. Jabatan Statistik Malaysia (DOS).

Majlis Keselamatan Negara (2020). Kenyataan Media, 18 Mac 2020, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia.

Mameli Peter. (2019). Natural Hazards: Pandemic Threats by Infectious Diseases. Public Management, John Jay College of Criminal Justice, New York, NY, USA, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69891-5_205-1.

Mohd Shahrul Mohd Nadzir, Maggie Chel Gee Ooi, Kemal Maulana Alhasa, et al. (2020). The Impact of Movement Control Order (MCO) during Pandemic COVID-19 on Local Air Quality in an Urban Area of Klang Valley, Malaysia. Aerosol and Air Quality Research, 1–12, https://doi.org/10.4209/aaqr.2020.04.0163.

Mohd Zaky Zainuddin. 28 April (2020). BH Online. Salur lebih banyak bantuan kepada PKS, bekerja sendiri. Dipetik dari https://www.bharian.com.my/bisnes/pasaran/2020/04/682617/salur-lebih-banyak-bantuan-kepada-pks-bekerja-sendiri pada 21 Ogos 2020.

Naomie Salim, Weng Howe Chan, Shuhaimi Mansor, Nor Erne Nazira Bazin, Safiya Amaran, Ahmad Athif Mohd Faudzi, Anazida Zainal, Sharin Hazlin Huspi, Eric Khoo Jiun Hooi & Shaekh Mohammad Shithil. (2020). COVID-19 epidemic in Malaysia: Impact of lock-down on infection dynamics. Dipetik dari https://www.researchgate.net/publication/340591425_COVID19_epidemic_in_Malaysia_Impact_of_lock-down_on_infection_dynamics, 10.1101/2020.04.08.20057463 pada 20 Ogos 2020.

Newsletter Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). Kajian Kes Impak Perintah Kawalan Pergerakan Kepada Penduduk Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia.

Nor Azizah Mokhtar. 6 Mei 2020. BH Online. Indeks jenayah turun hampir 50 peratus sepanjang PKP. Dipetik dari https://www.bharian.com.my/berita/kes/2020/05/685969/indeks-jenayahturun -hampir-50-peratus-sepanjang-pkp pada 20 Ogos 2020.

Nor Rohim Yunus & Annissa Rezki. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol 7, N0 3 (2020), DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v73.15083

Noorazuan Md Hashim & Shamsuddin. (2018). Tanggapan, Kesedaran Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Air Hujan Sebagai Bekalan Alternatif Bandar. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 14(3), 37 – 52, https://doi.org/10.17576/geo-2018-1403-04.

Noor Fzlinda Fabeil, Khairul Hanim Pazim & Juliana Langgat. (2020). Strategi Kesinambungan Perniagaan Semasa Krisis Pandemik Covid-19: Kajian Rantaian Pengagihan Produk Pertanian Pekebun Kecil. 2nd Asnet International Multidisciplinary Academic Conference (AIMAC 2020) eISBN: 978-967-17837-3-3 Kuala Lumpur, Malaysia.

Perutusan Khas Perdana Menteri (2020). Ucapan Penuh Perutusan Khas Perdana Menteri Mengenai Covid-19, 10 April 2020, Dipetik dari https://www.pmo.gov.my/2020/04/perutusan-khas-perdana-menteri-10-april-2020/ pada 25 Ogos 2020.

Puteri Marjan Megat Muzafar & Theebalakshmi Kunasekaran. (2020). The Impact Of Covid-19 On The Urban Poor: Three Major Threats- Money, Food and Living Conditions. Khazanah Research Institute.

Rhyddhi Chakraborty. (2015). Epidemics. Encyclopedia of Global Bioethics DOI10, 1007/978-3-319-05544-2_174-3, Springer Science Business Media Dordrecht 2015.

Serina Rahman. (2020). Overcoming the Odds and Filling the Gaps: Malaysian Civil Society Responses to COVID-19. ISEAS – Yusof Ishak Institute, 44.

Siti Maslina Abdul Rashid. (2020). PKP beri impak positif alam sekitar. Rencana, BH Online 5 Mei 2020.

Siti Zakiah Muhamad Isa. (2020). Newsletter. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM/BPPAS/Siri 18

Tarbotton. C., Dall’Osso. F., Dominey-Howes. D., Goff. J. (2015). The Use Of empirical Vulnerability Functions To Assess The Reaksise Of Buildings To Stunsmi Impact: Comparative Review and Summary Of Best Practice. Earth- Science Reviews 142 (2015) 120-134.

Utusan Borneo Online (2017). Jumlah penduduk Sabah kedua tertinggi. 31 Oktober 2017. Dipetik dari https://www.utusanborneo.com.my/2017/10/31/jumlah-penduduk-sabah-kedua-tertinggi pada 13 September 2020.

Viratna Sujarweni V. (2015). SPSS Untuk Penelitian. Pustaka Baru Press, Bantul, Yogyakarta.

World Health Organisation (2019). Coronavirus disease (Covid-2019) situation reports. Dipetik dari from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports pada 23 Ogos 2020.

Wika Ristya. (2012). Kerentanan Wilayah Terhadap banjir Di Sebahagian Cekungan Bandung. Universitas Indonesia (Tesis Sarjana).
Published
2021-09-10
How to Cite
Jafar, A., Geogre, F., Sakke, N., Mapa, M. T., Meri, A., Alimuddin, A. H. and Dinggai, M. S. (2021) “Tanggapan Golongan Miskin Bandar Berhubung Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Kota Kinabalu, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), pp. 14 - 25. doi: 10.47405/mjssh.v6i9.999.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)