[1]
S Gopal, P., Ahmad Tamizi, N.E., Mohammed Shaed, M., Malek, N.M. and Yahaya, M.H. 2021. Kesejahteraan dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 10 (Oct. 2021), 292 - 302. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1065.