[1]
Md Zain, N. and Aiyub, K. 2021. Matlamat Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (ESD) daripada Perspektif Guru Geografi KSSM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 10 (Oct. 2021), 54 - 64. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1110.