[1]
Ramly, R., Md.Sum, S. and Che Ahmed, M. 2022. Memperkasakan Komuniti berasaskan Modal Sosial Rantaian dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian pelbagai kes: Pengasas Perusahaan Sosial di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 1 (Jan. 2022), 40 - 49. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1233.