[1]
Jouflin, S. and Mohd Yasin, M.H. 2022. Persekitaran Fizikal Pembelajaran dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 1 (Jan. 2022), 59 - 72. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1236.