[1]
Mohamad Razali, S.N., Sahid, S. and Othman, N. 2022. Tahap Pemikiran Reka Bentuk dan Keusahawanan Sosial dalam kalangan Pelajar Universiti Awam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 1 (Jan. 2022), 85 - 98. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1245.