[1]
Rajan, K. and Hj Othman, N. 2022. Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 1 (Jan. 2022), 204 - 215. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1251.