[1]
Aris, F. and Muhamad, T.A. 2022. Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner dan Expert. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 2 (Feb. 2022), e001263. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1263.