[1]
Ismail, E. and Ahmad, A. 2022. Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 2 (Feb. 2022), e001285. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1285.