[1]
Wen, L. and Ahmad, A.R. 2022. Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001322. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1322.