[1]
Aziz, N.A., Abd Razak, M.R. and Ismail, E. 2022. Hubungan Antara Tahap Penglibatan Aktiviti Fizikal dengan Tahap Indeks Jisim Badan Murid Perempuan Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001325. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1325.