[1]
Ooi, W.Y., Ahmad, A.R. and Dahalan, S.C. 2022. Keberkesanan Didik Hibur Terhadap Empati Sejarah dalam kalangan Murid Tahun Empat di Daerah Kota Setar, Kedah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001326. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1326.