[1]
Masrom, S.N., Abdul Razak, M.R. and Ismail, E. 2022. Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001337. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1337.