[1]
Paidal, M. and Talip, R. 2022. Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001352. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1352.