[1]
Zaini, Z. and Abdul Razak, K. 2022. Minat dan Motivasi Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001372. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1372.