[1]
Maat, N.H. and Surat, S. 2022. Kesediaan PdPR dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 dalam Kalangan Guru KAFA. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001377. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1377.