[1]
Samsudin, N. and Surat, S. 2022. Hubungan Strategi Daya Tindak dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 3 (Mar. 2022), e001379. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1379.