[1]
Ahmad, S. 2022. Penggunaan Group Whatsapp dalam Pengurusan Sahsiah dan Aktiviti Pelajar di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 5 (May 2022), e001495. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1495.