[1]
Abdul Rahman, A.A., Zulkifli, N., Mohd Yasid, A.F. and Wan Hussin, W.N. 2022. Perpindahan Ibu Negara Indonesia Ke Kalimantan Timur dan Kesan Kepada Keselamatan Malaysia Timur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 7 (Jul. 2022), e001592. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1592.