[1]
Sharkawi, S. and Saili, J. 2022. Analisis Isu Perkahwinan dalam kalangan Pasangan Melayu di Kuching, Sarawak Sepanjang Tahun 2018-2020. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 7 (Jul. 2022), e001610. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1610.