[1]
Jaafar, F. 2022. Meninjau Hubungan Antarabangsa dan Dasar Luar di Malaysia: Penelitian Definisi dan Pengaruh Gaya Kepimpinan Perdana Menteri (1957-2022). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 7 (Jul. 2022), e001623. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1623.