[1]
Ibrahim, P., Yue, W. and Abdul Wahab, J.L. 2022. Peranan Pemimpin Universiti Dalam Membudayakan Pembelajaran Dalam Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 7 (Jul. 2022), e001627. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1627.