[1]
Tajari, S.A. and Zulkifli, N. 2022. Perkembangan Hubungan Iran-Amerika Syarikat Pasca Perang Dunia Kedua Sehingga Pasca Perang Dingin. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 7 (Jul. 2022), e001663. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1663.