[1]
Rameli, N. and Salleh, D. 2022. Intervensi Polisi dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 7, 10 (Oct. 2022), e001798. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1798.