[1]
Mohammad Salleh, A.A.H. and Halim, L. 2023. Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi dan Penilaian guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 8, 2 (Feb. 2023), e002146. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i2.2146.