[1]
Tingkas, E. and Ahmad, S. 2020. Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" oleh Pengetua Wanita dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 5, 2 (Feb. 2020), 54 - 66.