[1]
Ganing, C.F., Hassan, M.M. and Wan Hamzah, W.N.N. 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Kerja di kalangan Kakitangan Hospital Kerajaan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 5, 10 (Oct. 2020), 151 - 177. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i10.522.