[1]
Zaini, S., Surat, S. and Amat, S. 2021. Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Homoseksual dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 2 (Feb. 2021), 123 - 134. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.671.