[1]
Zakaria, M., Sahid, S. and Othman, N. 2021. Tahap Budaya Keusahawanan dan Kepimpinan Keusahawanan serta Hubungannya dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 3 (Mar. 2021), 104 - 119. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.697.