[1]
Kandasamy, O.K., Mydin, A.-A., Kanesan, A.G. and Mohamed Ismail, S.A.M. 2021. Keberkesanan Kaedah Pengajaran Needham, STAD dan Konvensional Berpandukan Modul Pendidikan Kesenian Terhadap Hasil Kerja Seni dan Minat Murid Sekolah Rendah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 8 (Aug. 2021), 162 - 172. DOI:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.942.