(1)
Brahim, M.; Hussin, M. M.; Ismail, M.; Mohamad, M. Kesedaran Pegawai Dan Anggota Polis Diraja Malaysia Tentang Integriti Dalam Penyampaian Perkhidmatan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 166 - 184.