(1)
S Gopal, P.; Ahmad Tamizi, N. E.; Mohammed Shaed, M.; Malek, N. M.; Yahaya, M. H. Kesejahteraan Dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 292 - 302.