(1)
Osman, M. S.; Maat, S. M. Kaedah Flipped Classroom Dalam Pembelajaran Matematik Di Peringkat Pengajian Tinggi : Sorotan Literatur Bersistematik. MJSSH 2021, 6, 177 - 189.